PERSOONLIJKE VERENIGING

Onze kracht is dat we een heel persoonlijke vereniging zijn. Het team kent alle leden persoonlijk en onderhoudt veel contact. Omdat we weten wat er bij de bedrijven en organisaties speelt, kunnen we leden snel met elkaar in contact brengen als dat de samenwerking en business bevordert. Daarnaast hebben we warme en intensieve contacten met de lokale overheden waardoor we de belangen van de offshore sector in het Noordzeekanaalgebied goed kunnen behartigen.


 

 


ACTIVITEITEN

 • Regio promoten
  Een van onze doelen is de regio te promoten bij bedrijven in binnen- en buitenland als een ideale vestigingslocatie. De komst van windparken Hollandse Kust Noord en Zuid voor de kust van IJmuiden maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en personeel. Daarnaast helpt de vereniging leden bij het vinden van innovatieve zakelijke kansen in de offshoresector. Zo organiseerden we voor onze leden een kennismakingsbijeenkomst met Vattenfall, dat het windpark Hollandse Kust Zuid gaat bouwen.
 • Kennisuitwisseling
  Wij stimuleren ook samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden onderling door activiteiten zoals de reguliere  Leden-Ontmoeten-Leden bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. In de tijd van corona hebben we de fysieke bijeenkomsten vervangen door de (twee)wekelijkse online AYOP Business Calls voor leden. Tijdens deze calls maken we kennis met een bedrijf, spelen we in op een actualilteit, of vertelt een deskundige over de ontwikkelingen in de offshore. Ook bieden we leden de mogelijkheid hun bedrijf in een vlog aan de offshore sector te presenteren.
  De betrokkenheid en medewerking van de leden is bovengemiddeld, wat alle bedrijven ten goede komt.
 • Gezamenlijke beursdeelname en -bezoeken
  Door samen deel te nemen aan (internationale) beurzen hebben alle leden (groot en klein) de mogelijkheid om hun bedrijf te presenteren. Niet alleen biedt dit groot financieel voordeel op, ook ontzorgen wij de leden volledig. Zo verzorgen wij alle organisatorische aspecten die bij een beursdeelname komen kijken en ondersteunen we hen in de voorbereiding.
  Maar ook organiseren we gezamenlijke bezoeken aan internationale beurzen met dezelfde voordelen.
 • Toegang tot netwerk
  Onze leden krijgen door het lidmaatschap toegang tot een regionaal netwerk van overheden, opleidingsinstituten en offshore bedrijven. Wij behartigen de belangen van onze leden én de regionale offshoresector in het algemeen. Naar lokale overheden zijn we de ‘spreekbuis’ voor urgente en relevante zaken die hen en de sector aangaan.


MISSIE

Wij creëren duurzame economische groei en werkgelegenheid voor onze leden, door ons netwerk te laten functioneren als een ecosysteem. Dat doen we door:

 • onderlinge samenwerking, synergie en handel te stimuleren;
 • kennis te verzamelen, delen en ontwikkelen;
 • het werven en aantrekken van nieuwe leden/bedrijven naar de regio zodat zowel het NZKG als de vereniging strategisch groeit;
 • afstemming te faciliteren met partners en regionale opleidingen voor het klaarstomen van geschikt personeel;
 • het NZKG als dé regio voor offshore energie in Nederland neer te zetten.

STRATEGIE

 • Creëren van een optimaal business klimaat door het verbinden van de spelers uit de gouden driehoek (bedrijfsleven, overheid en kennis/ onderwijsinstellingen).
 • Collectieve ledenpromotie door onder andere bijeenkomsten, supply chain meetings, bedrijfsbezoeken, beurzen, seminars en missies. Maar ook brochures, publicaties, presentaties, social media en de website.
 • Sterke positionering van het NZKG met als doel bedrijven, medewerkers, studenten en investeerders naar de regio te trekken en het ecosysteem verder te versterken.
 • Belangenbehartiging & lobby richting regionale overheden, de provincie Noord-Holland en via branche organisaties ook de nationale overheid.
 • Aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met (regionale) overheden en nationale- en regionale organisaties of organisaties grenzend aan de Noordzee.

VIDEO