VOOR WIE?

Onze leden zijn allemaal in een van de onderstaande ’takken’ actief in de offshore sector.

 • engineering, construction, maintanance & conversions
 • onderwijs, training en werving
 • logistieke dienstverlening (forwarding, warehousing en terminals)
 • agenten, cargadoors en maritiem dienstverleners
 • havens en lokale overheden
 • financiële, juridische, verzekerings- en IT-bedrijven
 • decommissioning (ontmanteling)
 • facilitaire dienstverlening (catering, hotels etc.)

Een overzicht van de leden vind je hier.


STANDAARD LIDMAATSCHAP

Welke voordelen biedt het standaard lidmaatschap je?

 • Onderdeel van een groeiend exclusief offshore energienetwerk
 • Stimulering van business door het verbinden van leden
 • Voordelige deelname aan (inter)nationale beurzen en conferenties
 • Kosteloze deelname aan lokale AYOP-evenementen zoals de Leden-Ontmoeten-Leden bijeenkomsten
 • Kennisdeling door middel van workshops en expertsessies
 • Exposure- en marketingplatform
 • Positionering van het Noordzeekanaalgebied als dé offshore energie regio
 • Stimulering aansluiting onderwijs en bedrijfsleven, inclusief opleidings- en stageplekken in offshore energie
 • Gezamenlijke belangenbehartiging en lobby richting overheden en de provincie Noord-Holland
 • Innovatief offshore energy cluster
 • Toegankelijk, persoonlijk, betrokken en kundig team

Het standaard lidmaatschap bedraagt € 2950,–exclusief btw per jaar (+ eenmalig € 275 registratiekosten)


PREMIUM LIDMAATSCHAP

Welke voordelen biedt het premium lidmaatschap je?

 • Alle voordelen van het standaard lidmaatschap
 • Deelname in de klankbordgroep
 • Gelegenheid tot keynotes en gastoptredens
 • Eén maatwerk evenement op locatie
 • Deelname evenementen met meerdere personen
 • Mogelijkheid om een zakenvriend mee te nemen naar bijeenkomsten
 • Maatwerk door onder meer deelname aan de klankbordgroep en een evenement op locatie of een locatie naar keuze

Het premium lidmaatschap bedraagt minimaal € 11.000,- exclusief btw per jaar.


INSCHRIJVEN

Fijn dat je interesse hebt om lid te worden van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports.

Om lid te worden, neem je contact op met Machteld Liebregs, bereikbaar op 06-27433837 of stuur je het ingevulde inschrijformulier naar machteld@ayop.com.
Machteld kan je eventueel ook meer over het lidmaatschap vertellen.

Ben je ZZP’er of zijn er meerdere bedrijven uit één organisatie? Een concern lidmaatschap behoort ook tot de mogelijkheden, neem hiervoor ook contact op met Machteld.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Bij tussentijdse inschrijving vindt er een verrekening op maandniveau plaats.