20/12/23

Routekaart 2023 voltooid

Met de aansluiting van de windturbines van Hollandse Kust (noord) eind december 2023 is de Routekaart 2023 voltooid: er staat 4,7 GW aan geïnstalleerd vermogen op de Nederlandse Noordzee! Even (letterlijk) in vogelvlucht over de Nederlandse windparken:

Minidocumentaire

Bekijk hieronder de teaser van de minidocumentaire ‘Het verhaal van wind op zee’  van Wind op Zee (RVO, Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland). In deze documentaire wordt stilgestaan bij het voltooien van de Routekaart 2023. Deze film laat de ontwikkeling van wind op zee in de afgelopen 10 jaar zien. Hoe we groeiden naar ruim 4,5 GW aan windenergie op zee, welke lessen daarbij hebben geleerd zijn en waarom de Nederlandse aanpak zo succesvol bleek. De hoofdrolspelers van de afgelopen jaren vertellen samen het verhaal. De volledige video van 22 minuten is hier te bekijken. De moeite waard!

Lees hieronder het bericht van Wind Op Zee.

Routekaart 2023

Aan de Nederlandse Noordzeekust hebben bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroepen en mensen de afgelopen jaren samen gebouwd aan windparken. Op tijd, binnen budget en bijna zonder subsidie zijn de ambities van 2023 gehaald: ruim 4,5 GW aan windenergie op zee. De windparken op zee voorzien in 15,8% van de huidige elektriciteitsvoorziening voor bedrijven en mensen thuis. Dat is meer dan er 10 jaar geleden is afgesproken in het Nederlandse Energieakkoord.

Dankzij de succesvolle aanpak voor wind op zee kunnen we de komende jaren zelfs versnellen, zodat windenergie op zee in 2030 zonder subsidies voor 16% aan schone energie kan leveren.

Koploper

De windparken, de elektriciteitskabels en de plekken waar deze kabels aan land komen zijn op een duurzame manier aangelegd. We beperken het negatieve effect op de natuur zo veel mogelijk. Dat doen we door continu onderzoek te doen en door nieuwe technieken te gebruiken die het leven boven en onder water ontzien. We zijn er trots op koploper te zijn in vernieuwende manieren om duurzame windparken aan te leggen.

We hebben 10 jaar achter de rug van samen pionieren, plannen maken, ontwikkelen, bouwen en testen. Van niets groeiden we naar een volwaardige offshore duurzame energiebranche. Met een extra impuls voor nieuwe banen en een duurzame economie.

Zo zijn we steeds beter in staat om zelf voldoende schone energie op te wekken en te gebruiken, die ook voor de langere termijn én voor volgende generaties houdbaar is.