BUREAU VERITAS

Bureau Veritas is een mondiaal opererende business-to-business dienstverlener op het gebied van testen, inspecteren en certificeren, aangeduid als TIC services. De core business van Bureau Veritas richt zich op het verifiëren van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten, infrastructuur en bedrijfsprocessen van opdrachtgevers tegen klantspecificaties, nationale en internationale normen en relevante wet- en regelgeving (compliance).

De missie van Bureau Veritas is om risico’s van haar opdrachtgevers terug te dringen, hun prestaties te helpen verbeteren en ondersteuning te bieden op het vlak van innovatie. Daarmee faciliteert Bureau Veritas haar opdrachtgevers om het hoofd te bieden aan uitdagingen in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en welzijn, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bureau Veritas is sinds het begin van de olie- en gas winning op de Noordzee actief met offshore werkzaamheden. Daarmee beschikt Bureau Veritas over tientallen jaren ervaring en expertise in relatie tot waterstof- en windgeneratie, pijpleidingen en offshore installaties, zowel new-build, modificatie als decommissioning. Dat geldt ook voor on- en offshore energieproductie.

Daarnaast is Bureau Veritas in samenwerking met haar opdrachtgevers betrokken bij elektrificatie van offshore platforms, toekomstige CSS opslag in verlaten gasvelden zowel als verificatie en certificatie rondom veiligheid van deze installaties op de Noordzee.