Spring naar content

Evenementen en netwerken

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports organiseert voor haar leden regelmatig Leden-Ontmoeten-Leden bijeenkomsten, presentaties en bedrijfsbezoeken. Op deze bijeenkomsten kunnen leden netwerken, elkaars business leren kennen en kennis uitwisselen. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingen en business opportunities. Daarnaast ontzorgen we de leden bij gezamenlijke deelnames aan (inter)nationale beurzen en beursbezoeken met behoud van hun eigen identiteit. Leden krijgen daarmee financieel en in tijd meer ruimte om aan deze beurzen deel te nemen.

Het AYOP-paviljoen op de Offshore Energy beurs geeft ons de exposure en het netwerk die we nodig hebben.
Mark Hofland Sales Manager Lubbers Logistics Group
Doordat we op een bijeenkomst in gesprek kwamen met ELA Container, hebben we nu gezamenlijk een mooi project opgepakt.
Paul van Tongeren General Manager C-Ventus