GEMEENTE VELSEN

De gemeente Velsen fungeert als basis voor verschillende vooraanstaande bedrijven uit diverse sectoren als offshore energie, visserij, koudeopslag, short sea-transport, offshore business en de ferry & cruisesector.

Zeehaven IJmuiden is de maritieme toegangspoort naar het Noordzeekanaal en de havens van Amsterdam en huisvest belangrijke industriële bedrijven als Tata Steel. De gemeente legt zich bovendien toe op innovatie op het gebied van windenergie, waterenergie, duurzaamheid en maritiem ecologisch onderzoek. De gemeente Velsen hecht veel waarde aan het stimuleren van de lokale economie en het faciliteren van investerende bedrijven.