DEEP HYDROGRAFIE & GEOFYSICA

DEEP BV (DEEP), gevestigd in Amsterdam, is een internationaal opererend ingenieursbedrijf dat gespecialiseerd is in hydrografie, marine geofysica en oceanografie. Het werkterrein van DEEP omvat onder meer offshore-gebieden, kustgebieden, havens en binnenwateren. De projecten worden, sinds de oprichting in 1999, wereldwijd uitgevoerd.

DEEP heeft als voornaamste doel haar klanten te voorzien van betrouwbare meetgegevens van een hoge kwaliteit die een getrouw inzicht geven in de onderzeese wereld. De kernwaarden van zowel DEEP als van de professionele medewerkers bevatten onder meer het realiseren van de hoge kwaliteit van de opgenomen gegevens, geleverde kaarten en rapporten, uitstekende klantrelaties, en een flexibele en kosteneffectieve aanpak van projecten.

DEEP exploiteert haar eigen vloot van offshore en nearshore schepen en door middel van geavanceerde technologie brengt DEEP alles op, rond en in de (water)bodem, volgens de strenge ISO 9001 geaccrediteerde procedures driedimensionaal in beeld. De verbindende factor van het proces is het DEEP personeel, een hechte groep van ruim 60 professionals die allen zeer gemotiveerd zijn om voor iedere opdrachtgever alles uit het project te halen. Door de nauwe samenwerking met de opdrachtgever en een zo groot mogelijke transparantie na te streven, leidt dit altijd tot het gewenste resultaat.

DEEP beschikt over een groot scala aan survey technieken en specialistische apparatuur, waaronder hoog-resolutie multibeam echolood systemen, sidescan sonars, magnetometers, gradiometers, seismische profilers, kabel detectie systemen, bottom samplers, wave riders, stroom meters, etc.

DEEP biedt zijn deskundige diensten aan voor netbeheerders, exploitanten van (hernieuwbare) energie, de baggerindustrie, ingenieursbureaus, (offshore) aannemers, bergingsbedrijven en overheidsorganisaties.

DEEP biedt onder meer de volgende diensten:

  • Hydrografische surveys
  • Marine geofysische onderzoeken
  • Kabel pre- en post-installatie surveys
  • Kabel detectie surveys
  • Marine Archeologische surveys
  • UXO detectie surveys
  • Nauwkeurige¬† en Sub-Surface Offshore Positioning
  • Oceanografische en meteorologische metingen