DEME Environmental Nederland

DEME Environmental Nederland (voorheen De Vries & van de Wiel) is een landelijk opererend aannemingsbedrijf dat professioneel, maatschappelijk verantwoord en duurzaam, complexe werken uitvoert. De kernactiviteiten zijn: Waterbouw, Milieutechniek, Sanering en Zandexploitatie.

In het kader van duurzaamheid is DEME Environmental actief bezig om haar ecologische voetafdruk – milieubelasting – te verkleinen. CO2-uitstoot en brandstofverbruik worden verminderd. Zo is begin 2015 trede 5 op de CO2-Prestatieladder behaald. Complexe en grootschalige projecten vereisen een betrokkenheid op lange termijn.

DEME Environmental Nederland biedt een volledig scala aan ondersteunende activiteiten. Alle stadia binnen een projectbehandeling zijn daar in meegenomen: ontwerp- en conceptfase, uitvoering en nazorg. DEME Environmental Nederland garandeert een multidisciplinaire aanpak gericht op de eisen van het project. Er worden oplossingen uitgewerkt die zowel kostenefficiënt zijn als resultaat naar het leefmilieu garanderen. Doel is een win-win situatie voor beide partijen te creëren met respect voor elkaars doelstellingen en belangen.

De DEME Group is een wereldleider op het gespecialiseerde gebied van baggeren en landaanwinning, oplossingen voor de offshore-energiemarkt, milieu- en infra-maritieme werken.