Windpark Fryslân

Windpark Fryslân en ‘ons’ Noordzeekanaalgebied

Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 is het windpark operationeel.

Veel van de activiteiten die voor de bouw van het park nodig zijn, vinden plaats vanuit ‘ons’ Noordzeekanaalgebied. Denk daarbij aan de opslag van rotorbladen van Siemens Gamesa door TMA Logistics, het transport van de rotorbladen, het maken en monteren van David hijskranen door Wesco, en de op- en overslag van kabels door WIND en TKF. Ook de fundaties zijn door het Noordzeekanaalgebied aangevoerd.

In samenwerking met Port of Amsterdam brengen we vier interviews uit die ons een kijkje achter de schermen geven. Joris Hol van Ventolines, Bert Korbeeck van Wesco, TKF en WIND, en Michael van Toledo van TMA Logistics vertellen over hun werkzaamheden voor dit project. Deze interviews zullen tussen 17 september en 29 oktober gefaseerd worden gepubliceerd. Houd dus onze website en LinkedIn in de gaten voor een update.

Klik hier voor het interview met Joris Hol van Ventolines

Klik hier voor het interview met Bert Korbeeck van Wesco IJmuiden 

Klik hier voor het interview met Michael van Toledo van TMA Logistics 

Lees meer over het project op de website van Windpark Fryslân

© van der Kloet Fotografie