Terug naar ledenoverzicht
Engineering, construction, maintenance & conversions
Finance, legal, insurance & IT
Offshore Wind
Ports & regional authorities

TenneT

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG)

Met het project Hollandse Kust (noord) (west Alpha) en (West Beta) voor de kust van Noord-Holland zorgt TenneT voor de aansluiting van de  windparken die op de Noordzee worden aangelegd op het landelijke elektriciteitsnet (Net op Zee). Om dit mogelijk te maken bouwt TenneT een platform in zee, legt kabels aan in zee en op land en bouwt een transformatorstation op het industrieterrein tussen de Zeestraat en Tata Steel. De aanleg van het Net op Zee en de windparken wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Naast deze projecten zorgt TenneT ook voor de aansluiting van windparken voor de kust van Zuid-Holland en ten noorden van de Wadden.