Terug naar ledenoverzicht

Isolatie Combinatie Beverwijk

Isolatie voor de olie & gasindustrie

Noordzee offshore en meer
IC is de vooraanstaande leverancier van isolatiesystemen en diensten op het gebied van onderhoud en modificatie op het Nederlandse deel van de Noordzee. Naast het Noordzeegebied biedt IC ook oplossingen voor booreilanden- en brown field-installaties op U.K. grondgebied, Scandinavië, de Middellandse Zee en andere delen van de wereld.

De oplossingen voor de olie- en gasindustrie omvatten:

  • Thermische isolatie van leidingen, pompen, verdeelpunten, rookgasafvoerkanalen en branders

  • Geluidsisolatie voor compressoren en hogedruk leidingsystemen

  • (Jet) brandbescherming voor booreilanden, winningsinstallaties, petrochemische installaties, gasexploratie en distributiesystemen

  • Heat tracing voor proces- en bluswaterleidingen

Oplossingen voor de isolatie en logistieke behoeften
De installatie van akoestische, brandwerende of thermische isolatie vereist niet alleen een efficiënte productie en voorbereiding, maar vereist vaak ook een nauwkeurige logistieke planning. Door middel van een hoge mate van flexibiliteit, is IC in staat om uw wensen met betrekking tot mankracht en materiaal af te stemmen op de gewenste planning.

Brandbescherming
In veel olie en gas verwerkende installaties is brandbescherming een zeer belangrijke issue. Met de nieuwe IGNIS PFP-BOX ™ kunnen wij niet alleen een standaard brandbescherming van een hoog niveau verzorgen, maar ook Jet Fire (JF150) geclassificeerde beschermingsoplossingen leveren.

Eisen vanuit de Offshore
De zware offshore-omstandigheden zorgen voor strenge eisen ten aanzien van materialen, maar ook ten aanzien van gekwalificeerd personeel die hun installatiewerk volgens de meest strenge veiligheidsnormen dient uit te voeren. Het IC-personeel heeft speciale opleidingsprogramma’s doorlopen (o.a. NOGEPA 0.5 - MIST - OPITO, HUET en air pocket), beschikt over de juiste medische goedkeuringen en is bereid om de extra mijl te gaan binnen uw 24/7 bedrijfsvoering.

Veiligheid staat voorop – Safety First
Niet alleen is het IC-personeel bekend met de diverse werk-vergunningsystemen, maar we zijn ook zeer bewust van alle vereiste veiligheidsvoorzieningen. Vanuit het 'Safety First' uitgangspunt zijn wij er sterk op gericht om het werk op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren met het grootste respect voor de gezondheid en veiligheid van personeel en de omgeving waarin wij actief zijn.