Terug naar nieuwsoverzicht
09/09/21

Gezamenlijke Brandweer Amsterdam uitgerukt naar AYOP

Gezamenlijke Brandweer Amsterdam Westelijk Havengebied (GBA) is aangesloten bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports. GBA is een publiek-privaat brandweerkorps. Een gezamenlijk initiatief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam en een coöperatie van momenteel 18 lidbedrijven, waaronder een aantal AYOP-leden.

De relatief jonge (operationeel sinds april 2020) GBA waakt 24/7 met een uitrukteam van zes man, een standaard tankautospuit en een industrieel blusvoertuig over de bedrijven en de publieke ruimte in het Westelijk Havengebied. Het complete korps bestaat uit ca. 30 brandweerlieden. Vanuit de kazerne aan de Galwin, is de GBA in bijna 98% van de gevallen in het Westelijk Havengebied binnen zes minuten ter plaatse.

Raymond Pikee, Teamleider- Bevelvoerder GBA: “De GBA is niet alleen een brandweer organisatie. De naam Gezamenlijke Brandweer Amsterdam zegt het al. Gezamenlijk. Dit is een van onze kernwaardes. Zo is de GBA gevestigd in het Veiligheidscentrum. Vanuit dit centrum rukken wij uit, maar ontvangen wij graag onze partners, lidbedrijven en overige diensten zoals Politie, Douane, Port of Amsterdam, Omgevingsdienst, ProRail, etc. om er gezamenlijk voor te zorgen dat het Westelijk Havengebied een veilig vestigingsklimaat voor bedrijven is, en er bij incidenten of bijzonderheden de lijntjes kort zijn en er snel en adequaat en tactisch opgetreden kan worden. Hierdoor kunnen bedrijven veelal snel weer operationeel zijn.”

Naast het optreden bij incidenten en verstoringen is bij de GBA de kennis aanwezig om met lidbedrijven mee te denken over verbeteringen van de inrichting en het beheer van diverse veiligheidssystemen, bluswatervoorzieningen en veiligheid gerelateerd beleid.

Zeer gevarieerd risicoprofiel

De GBA heeft een groot verzorgingsgebied met een zeer gevarieerd risicoprofiel. Naast chemische industrie en tankterminals wordt het Westelijk Havengebied gekenmerkt door bulkopslag, grote logistieke opslagloodsen, scheepvaart en intensieve verkeersstromen. Ook zijn er kantoren en bedrijfsverzamelgebouwen met uiteenlopende functies. Voorheen had het Westelijk Havengebied geen eigen brandweerkazerne en slechts een klein aantal risicobedrijven had een bedrijfsbrandweeraanwijzing.

In het Westelijk Havengebied kunnen allerlei industriële scenario’s voorkomen. Deze scenario’s, wijken af van basisbrandweerzorg en vragen om bijzonder materieel, specifiek bewustzijn van een industriële omgeving en specialistische kennis en vaardigheden.

Scheepsbrandbestrijding

Het bestrijden van incidenten aan boord van schepen is, vanwege de hoge complexiteit, een eigen discipline. Calamiteiten op schepen kunnen voor discontinuïteit in het gebied zorgen door bijvoorbeeld het langdurig blokkeren van de vaarweg. Om deze reden is er met Port of Amsterdam nauw overleg.

Raymond: “Omdat wij in het Westelijk Havengebied opereren en kennis hebben van industriële en Scheepsbrandbestrijding, kunnen wij voor AYOP-leden van toegevoegde waarde zijn met onze kennis op dit gebied.”

Sylvia Boer, directeur AYOP: “Dat GBA zich bij ons heeft aangesloten, getuigd van grote betrokkenheid bij en kennis van de offshore sector in onze regio. De kernwaarde ‘gezamenlijk’ sluit naadloos aan bij wat AYOP nastreeft: een zo compleet mogelijk ecosysteem voor de offshore energiesector in het NZKG creëren. De kennis en ervaring van/met ons havengebied draagt zeker bij aan een veilig vestigingsklimaat voor onze leden.”

Gezamenlijke Brandweer Amsterdam uitgerukt naar AYOP 2