Terug naar nieuwsoverzicht

Drie heren en een dame: Een gesprek over de toekomst van olie & gas

‘Een gelijk speelveld? Is er niet!’


DE DRIE HEREN

Wim Schouwenaar - CEO
DHSS – Logistieke dienstverlener in offshore energie
Lid AYOP

Jo Peters - Secretaris Generaal
NOGEPA – Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie

David Stibbe - Director Business Development & Marketing Intelligence
Damen Shipyards Group – Scheepsnieuwbouw, -reparatie en –onderhoud
Lid AYOP

De dame


Sylvia Boer - Directeur
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) - de netwerkvereniging in de offshore energie


De Perfecte Storm. Een Porsche voor de prijs van een Polo. Autistisch Duurzaam. Nee, het zijn niet de titels voor een nieuwe spelletjesshow. Het zijn wat gekruide kreten die tijdens de door AYOP georganiseerde discussie over de toekomst van olie & gas voorbij kwamen.


De toekomst van olie & gas. Een belangrijk thema. Immers, het einde van het fossiele brandstoftijdperk lijkt nabij. Maar hoe kijkt de industrie daar tegenaan? Die vraag stelde Sylvia Boer aan Wim Schouwenaar, Jo Peters en David Stibbe. Spoiler alert: de heren waren het behoorlijk met elkaar eens en namen geen blad voor de mond. Vooruit, nog eentje dan: ‘Heel veel slechter is het niet geweest’.

Mannen, om maar met de deur in huis te vallen: de toekomst van olie & gas. Jullie eerste gedachte?

Jo Peters:
‘Die kan ik in één woord samenvatten: waardevol. Om te beginnen, het is natuurlijk het slimste om alle olie en gas die we nog hebben uit de grond te halen en niet meteen bij meneer Poetin aan te kloppen. Ten tweede, we beschikken over een enorme hoeveelheid kennis en een infrastructuur die we kunnen benutten voor de energiesystemen van straks – denk aan geothermie – en voor activiteiten als CCS. Het zou wel heel erg dom zijn als we alle pijpleidingen en platforms zouden afbreken om die later weer te moeten aanleggen.’

David Stibbe:
‘Toekomst? Zeker. Ik denk eerlijk gezegd dat de hele keten daarmee bezig zou moeten zijn. De rol die wij daarin innemen is vooral gericht op het creëren van sustainable maritime solutions. Voor de toekomst en voor de sector. Ons crewboat-portfolio is daar een goed voorbeeld van. Daarbij focussen we ons niet alleen op zaken als emissie, maar vooral ook op economische sustainability. Oftewel, op kostenreductie en efficiency. Dat zijn de dingen die nodig zijn om de pakweg 20 jaar die we nog hebben voor iedereen aantrekkelijk te houden.’

Wim Schouwenaar:
‘Ook wij zijn behoorlijk aan het voorsorteren op de toekomst. Onlangs hebben we met een offshore windpartij een hoisting-helicopter contract gesloten. De operationele zaken hebben we daarbij gedeeld met een olie en gasprovider.
Dit om te zien waar synergie en betere utilisatie te behalen valt. Normaal gesproken is het zo dat je leeg terug vliegt nadat je een team op een offshore turbine hebt gedropt. In plaats daarvan gaan we nu shuttelen tussen platforms die bij elkaar in de buurt liggen. Daarmee voorzien we niet alleen voor beide partijen in een logistieke behoefte, maar kunnen wij ook een kostenbesparing voor ze realiseren die kan oplopen tot zo‘n 50%. Tel uit je winst.  Binnenkort hopen wij een pilot te kunnen draaien die beide industrieën nader tot elkaar brengt. DHSS zal daarbij dan de regisseur zijn.’

Lees hieronder verder voor vijf andere prikkelende onderwerpen.

‘Vroeger zei je, ga zover mogelijk van ons vandaan zitten.

Nu: kom dichterbij.’

Dit was de eerste uit een reeks gesprekken tussen AYOP, AYOP-leden en externe professionals over de stand van zaken in onze industrie. Is er een onderwerp dat je na aan het hart ligt en wil je daarover mee discussiëren, neem dan contact op met Sylvia Boer.