Terug naar nieuwsoverzicht

AYOP vraagt jouw input over jouw behoefte

In de AYOP Business Call van 30 maart hebben we een aankondiging gedaan over een nieuw plan van AYOP. Het betreft het opzetten van een platform voor onze leden om gezamenlijk inspanningen te doen om schaars talent aan ons te binden en te ontwikkelen: een platform voor stagiaires en trainees. Graag vragen we jouw input door het invullen van een korte enquête.

Het idee komt voort uit verschillende signalen uit de markt over krapte van goed opgeleid personeel én de ambitie van ons allen om in de NZK-regio een bloeiende service industrie op te zetten rondom offshore wind. Dat kan alleen goed slagen bij voldoende geschikt en geschoold personeel!

Platform
Wij denken aan een platform waarin vraag en aanbod van stagiaires en jong afgestudeerden (mbo- en hbo-niveau) wordt samengebracht. Daarnaast willen we de jong afgestudeerden (trainees) een programma bieden waarin zij bij drie AYOP-leden een halfjaar een opdracht uitvoeren en hierbij (betaalde) werkervaring opdoen en begeleiding krijgen. Na deze carrousel kunnen de leden deze trainee een baan aanbieden. Onze insteek is om hier in september 2021 mee te starten, uiteraard wanneer er voldoende draagvlak en behoefte is.

Input gevraagd
Om ons plan verder uit te kunnen werken, hebben we jouw input nodig om behoeftes te inventariseren. Met een korte enquête (max. 3 minuten) willen we in kaart brengen of dit arbeidsmarktaspect daadwerkelijk bij de AYOP-leden speelt, en zo ja wat daarin de behoeftes zijn de komende jaren.

Na de enquête nemen we, indien gewenst en van toepassing natuurlijk, persoonlijk contact op om ons plan te verfijnen.

Je kunt de enquête starten door op onderstaande link te klikken. Mochten deze HR-gerelateerde vragen beter door een collega beantwoord kunnen worden, stuur deze mail dan graag door.

Enquêtelink:  https://forms.gle/B5EAky4TjzEDGEkx8

Alvast bedankt voor je medewerking!