Arbeidsmarkt

Het vinden van geschikt personeel is een voorwaarde om te kunnen groeien. Door onder andere de lagere in- en uitstroom van technische studenten, en de concurrentie van andere sectoren, is gekwalificeerd personeel niet vanzelfsprekend. Wij werken daarom nauw samen met onderwijsinstellingen en arbeidsmarktorganisaties om daar iets aan te doen.

Samen met onze leden nemen we initiatieven, delen we kennis en adviseren we het onderwijs.

Arbeidskansen in de offshore

Onze leden zijn actief in een unieke sector. Ze leveren hoog-technisch maatwerk en services aan de offshore energiesector. Opdrachtgevers stellen de meest uitdagende eisen op het gebied van materieel, oplossingen én medewerkers. Verregaande innovatie en energietransitie vragen bovendien continue om doorontwikkeling van mensen.


Uitdaging

Eind 2019 hebben we samen met gemeente Velsen een inventarisatie laten maken voor de vraag naar personeel in offshore wind. Daaruit blijkt dat we alleen al voor onderhoud tot 2030 176 fte aan technisch geschoold personeel per jaar nodig hebben.Dat lijkt te overzien, maar in de Metropoolregio Amsterdam is een groot 'gat' tussen het aantal studenten dat jaarlijks uitstroomt en de marktvraag. Daarnaast vraagt de energietransitie ook nog eens om ongeveer 3.000 fte extra vakmensen per jaar. Op dit moment komen er ongeveer 1.800 fte per jaar van álle technische opleidingen in onze regio beschikbaar. De impact van dit 'gat' raakt alle bedrijven in de regio.

Bekend maakt bemind
De grote vraag naar vakmensen kan niet alleen door nieuwe studenten worden opgevuld. Gemotiveerde zij-instromers zijn meer dan nodig, uit een meer diverse arbeidspool dan een aantal jaar geleden. Wij zetten ons daarom in om de branche en de arbeidskansen bij het brede publiek bekend te maken. Bij scholieren en zij-instromers.

Samenwerken

Onder onze leden zitten kennisinstellingen, opleidingen en werkbemiddelaars zoals het Nova College, SAB Detachering, Atlas Professionals en Oceanwide Offshore Services. Zo proberen we het makkelijk te maken om de verbinding te leggen. We kijken voortdurend naar relevante ontwikkelingen. Dat kan binnen of buiten de regio zijn, en ook bij andere sectoren.

Door slim samen te werken, zorgen we ervoor dat onze leden elkaar kennen, weten te vinden en iets voor elkaar kunnen betekenen. Maar ook sluiten we bij diverse regionale en landelijke initiatieven aan. Een greep daaruit:

Intensieve samenwerking hebben we met Techport en het Nova College. We maken gebruik van elkaars kennis.

De focus zit bij Techport op vier elementen: Kiezen, Leren, Werken en Innoveren in Techniek. Techport richt zich op smart production en smart maintenance, en daar zit precies de synergie met onze leden. Met Masterclasses, de Techport Technologie Week, rondleidingen, het field lab en andere initiatieven bieden ze praktische tools voor bedrijven.

NovaCollege ontwikkelt samen met Techport en InHolland/Terra Technica een Associate Degree Smart Maintenance, de brug tussen mbo en hbo, naast Masterclasses voor medewerkers. MyTec is een opleidingsvorm waarbij een intensieve samenwerking met bedrijven voorop staat. Zij bieden daarin onder andere elektrotechniek en allround operationeel technicus.


Twee dames en twee heren: Een gesprek over de arbeidsmarkt offshore wind


Dorothy Winters in gesprek met:

  • Willemijn van Meursen - Vattenfall
  • Joost Pellis - Atlas Professionals
  • Edward Straus - Nova College

Lees hier het interview.


“Als specialist in de Renewables, Maritieme en Energy sector ervaren wij de grote behoefte aan technisch personeel voor nu en in de toekomst. Ons lidmaatschap helpt ons deze kennis proactief te kunnen delen en gezamenlijk te kijken naar mogelijke oplossingen.”
Avatar
Joost Pellis
Strategic Manager Renewables & Marine
Atlas Professionals

“Samen met AYOP en Techport zorgt het beroepsonderwijs voor instroom naar technische en maritieme functies.”
Avatar
Arjan Nieuwenhuizen
Directeur
Nova Collega Maritiem