23/05/22

WINDPLANBLAUW EN DE LOGISTIEKE REIS VANUIT DE AMSTERDAMSE HAVEN

Port of Amsterdam publiceerde een interview met Michael van Toledo van TMA Logistics over Windplanblauw en de logistieke reis vanuit de Amsterdamse Haven. Je leest het interview hieronder.

Het is alweer het derde windpark dat vanuit TMA Logistics in de Amsterdamse haven wordt gefaciliteerd. Na Windpark Westermeerwind en Windpark Fryslân is het nu de beurt aan Windplanblauw: 61 gloednieuwe windturbines rond Lelystad en Dronten. Een groot deel van de onderdelen die nodig zijn om het windpark te bouwen, worden op- en overgeslagen in de Amerikahaven. Het gaat om 227 torendelen en 111 bladen. Een logistiek proces waarbij een hoop komt kijken. Michael van Toledo, General Manager bij TMA Logistics, vertelt er meer over.

COMPLEXE LOGISTIEK
Vanaf begin maart tot half april was het een komen en gaan van schepen bij TMA Logistics. Naast de ‘business as usual’ van overslag van containers, breakbulk, rollende ladingen en intermodaal transport, lag de terminal nu ook vol met onderdelen van windturbines. Zoals torendelen, nacellen, generatoren en de enorme bladen. De onderdelen die in de fabrieken in Vietnam, Turkije en China worden gemaakt, worden per zeeschip naar Amsterdam gebracht. Michael: ‘’Een complexe operatie. Want wat je met dit project zag was dat schepen veelal tegelijk aankwamen. Het is dan echt passen en meten om alle onderdelen van het schip op de juiste plek te krijgen.’’ De bladen bijvoorbeeld, die zijn per drie op elkaar afgestemd. Dat betekent dat je die bij elkaar moet houden. Maar ook op de schepen zelf, trouwens. De onderdelen van de windturbines zitten met kettingen vast, of zijn vastgelast. Om natuurlijk een veilige oversteek te maken per schip. Maar in de haven ben je vaak een dag bezig met het losmaken van die enorme onderdelen. Gelukkig hebben wij inmiddels veel ervaring met dit soort projecten en weten we hoe we zorgvuldig met deze grote kwetsbare onderdelen om moeten gaan.”

OVER WEG EN WATER RICHTING FLEVOPOLDER
Nadat de onderdelen zijn opgeslagen op de terminal gaan de torendelen per binnenvaart richting de Flevopolder. Met zo’n twee á drie torendelen per schip zijn dat voor dit project toch weer bijna 90 binnenvaartschepen. De bladen gaan via de weg richting het windpark. Michael: ‘’De bladen zijn maar liefst 80 meter lang. Alles moet zorgvuldig gebeuren. Alleen al om de bladen op de terminal te verplaatsen moeten we soms meerdere lantaarnpalen verwijderen om überhaupt de draaicirkel te kunnen maken. We zijn trots als dat natuurlijk allemaal goed verloopt. Daarna gaan de bladen via de A5 richting Lelystad. Dat gebeurt ’s nachts, zodat ander verkeer daar geen hinder van ondervindt. Weken van tevoren stemt transporteur van der Vlist het transport af met Rijkswaterstaat zodat zij het transport en de weg kunnen voorbereiden. In de haven moeten bijvoorbeeld rotondes worden verlengd zodat de vrachtwagens met de bladen eroverheen kunnen.”

UITDAGINGEN IN RUIMTE EN PERSONEEL
Bij zo’n project draait alles om ruimte. Michael: “Ruimte in de haven is schaars en dus benutten we die hier optimaal. Zo zijn de bladen natuurlijk enorme windvangers en die stapel je liever niet, want je wilt geen schade. Voor dit project was uitgegaan van zo’n 6,5 hectare opslag. Maar we zitten inmiddels al op ruim 11 hectare. Die ruimte moet je dan wel hebben.’’ Het vinden van het juiste personeel blijft ook een uitdaging. Denk aan kraandrijvers, vrachtwagenchauffeurs, of mensen in de scheepsruimen. “Door onze snelle groei lopen wij ook hier tegenaan. Daarom zijn we nu al bezig om te kijken welke expertise we over een paar jaar nodig hebben. Zo zijn we recent gestart met de website www.werkenindeamsterdamsehaven.nl om mensen te werven.”

SAMENWERKENDE PARTIJEN
Voor dit project werkt TMA Logistics samen met Vestas en Van der Vlist. Vestas is de producent van de turbines en zorgt voor de installatie op locatie. Van der Vlist neemt een groot deel van het wegtransport van de turbinebladen voor haar rekening. Michael is blij met deze samenwerking: “Projecten van deze omvang kun je alleen samen doen. Ook vereisen ze een flexibele houding, omdat veel zaken anders lopen dan gepland. Met deze partijen werken we fijn samen en ook professioneel vullen we elkaar aan.”

OVER WINDPLANBLAUW
Windplanblauw wordt ontwikkeld in de Noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Lelystad en Dronten. Maar liefst 71 windturbines worden vervangen door 61 grotere turbines. De nieuwe turbines hebben een groter vermogen en de hoeveelheid elektriciteit die hiermee wordt opgewekt staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van 1 miljoen huishoudens. Hernieuwbare energie is een van de essentiële pijlers voor een duurzaam energie- en industrieel systeem. Om ook in de toekomst een energiehaven te blijven, is offshore wind al jaren een belangrijke markt voor onze regio. Zowel op het gebied van installatie en productie als onderhoud. Het nieuw te bouwen windpark past bij de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2030 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt wordt.