19/06/20

Wijziging tijdelijke verruiming arbeidstijden windparken op zee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft 18 juni 2020 besloten de tijdelijke verruiming van arbeidstijden voor werknemers die werkzaam zijn op windparken in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone te wijzigen.

Download ‘Wijziging tijdelijke verruiming arbeidstijden windparken op zee’

Het is per 1 juli 2020 toegestaan om onder voorwaarden een werkschema van 3 weken op en 3 weken af te hanteren. Dit werkschema wijkt af van de gebruikelijke 2 weken op en 2 weken af uit het Arbeidstijdenbesluit. Deze tijdelijke wijziging geldt tot 1 oktober 2020.

Verruiming arbeidstijden om risico van besmetting met het corona-virus te verminderen
Vanaf 8 april 2020 heeft SodM toegestaan de arbeidstijden te verruimen naar 6 weken op en 6 weken af. De bedoeling was om met het verruimen van de arbeidstijden het risico op besmetting met het corona-virus te beperken. SodM heeft de ervaringen met deze tijdelijke verruiming recentelijk geëvalueerd. Daarnaast is het inmiddels makkelijker geworden voor de veelal buitenlandse werknemers om weer naar huis te reizen, omdat het vliegverkeer weer op gang komt. SodM heeft daarom besloten dat de tijdelijk verruiming van 6 weken op en 6 weken af, niet wordt verlengd na 1 juli 2020.

Vanaf 1 juli maximaal 3 weken op en 3 weken af
De verruiming voor werknemers van windparken op zee wordt gelijkgetrokken met zoals deze geldt in de olie- en gassector. Dit betekent dat medewerkers onder voorwaarden 3 weken op en 3 weken af werkzaam mogen zijn bij windparken op zee. De voorwaarden staan in bijgevoegd document. Deze nieuwe tijdelijke verruiming geldt tot 1 oktober 2020.

Voor alle duidelijkheid: vanaf 1 juli 2020 mag er niet langer gewerkt zijn en gewerkt worden dan maximaal 3 aaneengesloten weken.

Bron: https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2020/06/18/wijziging-tijdelijke-verruiming-arbeidstijden-windparken-op-zee