14/10/20

Voorjaar 2021 gestart met verwijdering baggerspecie Averijhaven-depot

In april 2020 zijn partijen overeenkomen dat de Averijhaven bij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is als (mede) initiatiefnemer al sinds 2012 bij deze ontwikkeling betrokken. Een eerste stap is nu genomen. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt in het voorjaar van 2021 gestart met het ontwerpen en uitvoeren van de verwijdering van de baggerspecie uit het Averijhavendepot.

Aanbesteding op basis van EMVI
Van Oord Nederland B.V. heeft de opdracht gegund gekregen. Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op techniek (afstemming ontwerp en uitvoering) en omgevingsmanagement. Het contract met Van Oord Nederland heeft een looptijd van 1,5 jaar en kent een opdrachtsom van ruim 18 miljoen euro.

Averijhaven als depot
De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan. De baggerspecie (ongeveer 850.000 kuub) wordt nu uit het depot gehaald  en opgeslagen in één van de overige Rijksdepots. Hiermee ontstaat ruimte voor de realisatie van een haventerrein. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden in maart 2021 en duren een jaar.

Ontwikkeling tot Energiehaven
Na het verwijderen van de baggerspecie wordt de Averijhaven ontwikkeld tot Energiehaven. Deze nieuwe haven vormt een belangrijke uitvalbasis voor de aanleg en het onderhoud van offshore windparken die de komende jaren worden gebouwd. Het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hiervoor een convenant ondertekend.

Baggermethode
Voor het verwijderen en transporteren van de baggerspecie uit de Averijhaven wordt gebruik gemaakt van een hydraulische baggermethode. De baggerspecie wordt door middel van een snijkopzuiger vanuit het depot via een volledig gesloten systeem overgebracht naar een transportschip. Hiervoor wordt een persleiding over de dijk van het depot aangelegd. De stabiliteit van de ringdijk wordt continu gemonitord door middel van een meetsysteem.

Vervolgens wordt met het schip de bagger weggebracht naar Rijksdepot De Slufter. Op die manier wordt het aantal transportbewegingen en het aantal keer (ont-)koppelen van persleidingen geminimaliseerd. De mogelijkheid bestaat dat een klein (rest)deel van het slib naar Rijksdepot IJsseloog gaat.