14/05/19

Update Rabobank Offshore Energy

Rabobank publiceerde onlangs haar vijftiende Offshore Energy Quarterly. De Quarterly geeft een update van de marktontwikkelingen sinds de vorige Quarterly uit februari 2019. Richard Brakenhoff (RaboResearch, Sectorspecialist Maritiem & Offshore) gaf onderstaande resume van het volledige, Engelstalige, rapport met de actuele ontwikkelingen.

De olieprijs herstelde spectaculair in 1Q19 (+29%) dankzij een aantal omstandigheden:

  • het herinvoeren van een succesvolle productiebeperking door de OPEC en haar bondgenoten vanaf januari 2019;
  • de nog verder gedaalde olieproductie in Venezuela;
  • de nieuwe onrust in Libië;
  • en een grotere invloed van het herinvoeren van de sancties tegen Iran op de olieproductie van Iran.
  • Hoewel de Amerikaanse olieproductie fors steeg, nam per saldo de wereldwijde vraag naar olie sterker toe dan het aanbod.

Olieprijs
Hoewel de Iraanse olieproductie naar verwachting nog verder zal dalen in de komende maanden door het aflopen van de waivers voor een aantal olie importerende landen in mei 2019 en de onrust in Venezuela en Libië aan zal houden, verwachten wij toch dat de wereldwijde oliemarkt geleidelijk weer in evenwicht zal komen door een sterke stijging van de Amerikaanse olieproductie. Tevens zal naar verwachting de olieproductie stijgen in Brazilië, Noorwegen, en vanaf 2020 zal ook Guyana de eerste olie gaan produceren. Wij verwachten een gemiddelde Brent olieprijs van USD 74 per vat in 2019 (vorige schatting USD 67 per vat). Voor de periode 2020-2023 verwachten wij dat de productiebeperking door de OPEC gehandhaafd blijft. Na een sterke groei van de wereldwijde vraag naar olie in de afgelopen jaren en in 2019, verwachten wij een minder uitbundige groei vanaf 2020 door politieke onzekerheid (handelsoorlog, brexit). Al met al zal ons inziens de olieprijs licht dalen naar zo’n USD 71 per vat in 2022 en 2023.

Decommissioning markt
Naast onze voorspelling van de olieprijs tot 2023 besteden we in deze Quarterly ook aandacht aan het verwachte herstel van de olie- & gasproductie in de Noordzee (Noorwegen, UK). Tevens komen de vooruitzichten voor de wereldwijde decommissioning markt aan bod. De grootste markt is de decommissioning markt op de Noordzee, die qua omvang naar verwachting met 74% zal toenemen in de komende 10 jaar. Echter in 2018 daalde de omvang nog met 16%, wat aangeeft dat er jaar-op-jaar grote fluctuaties zijn.

Als laatste komt nog de overnamepoging van US Independent Anadarko door Oil Major Chevron aan bod. Vrij snel na de aankondiging kwam US Independent Occidental Petroleum met een nog hoger bod. Gezien de sterke financiële positie van de Oil Majors en de meeste US Independents kan dit een overnameoorlog ontketenen. Het gevolg zou kunnen zijn dat door de integratie van ondernemingen Upstream CAPEX plannen worden uitgesteld of dat plannen worden geschrapt om de overnames te kunnen financieren en derhalve de verwachte groei van de wereldwijde Upstream CAPEX bestedingen minder zal zijn dan tot nu toe verwacht.

Wij denken nog steeds dat de Oil Services markt zijn dieptepunt is gepasseerd, hoewel dat per deelsegment sterk kan verschillen. Sommige deelsegmenten, vooral die afhankelijk zijn van onshore olie & gasproductie in Noord-Amerika hebben reeds een fors herstel laten zien, terwijl de laat-cyclische deelmarkten zoals bijvoorbeeld de installatie van platforms, pas na 2020 zullen herstellen. Dankzij een sterk gedaalde break-even olieprijs bij de winning van olie in (diepwater) offshore velden, zullen de investeringen in offshore olie & gasvelden weer toenemen vanaf 2019. Interessante offshore gebieden zijn Brazilië, Guyana, Gulf van Mexico, Noorwegen, maar ook West- en Oost-Afrika.

Bron: Rabobank, Richard Brakenhoff