29/04/21

TENNET 100E LID VAN AMSTERDAM IJMUIDEN OFFSHORE PORTS

AYOP heeft het honderdste lid kunnen inschrijven. De eer viel toe aan TenneT, de netbeheerder op zee. TenneT staat de komende jaren voor de taak om de infrastructuur aan te leggen waarmee duizenden megawatts aan offshore windenergie aan land kunnen worden gebracht, en daarmee aan de basis van de energietransitie. De netbeheerder verzorgt de infrastructuur van veel nieuwe offshore projecten waaronder Hollandse Kust (noord) (west Alpha) en (west Beta) voor de kust van IJmond. “Als kennisnetwerk is AYOP voor ons bijzonder relevant”, aldus stakeholdersmanager Manon Raats van TenneT.

TenneT heeft de taak om een elektriciteitsnet op zee aan te leggen zodat de windparken op zee aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet op land. Daarvoor verzorgt het bedrijf transport- en systeemdiensten en faciliteert het de energiemarkt.

De netbeheerder ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en speelt een sleutelrol in de energietransitie. Met 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee en bijna 5.000 medewerkers zorgt TenneT voor de dagelijkse stroomvoorziening van meer dan 42 miljoen eindgebruikers.

Net op zee
Tot en met 2023 sluit het ‘Net op Zee’ drie nieuw te bouwen windgebieden voor de Nederlandse Kust aan op het hoogspanningsnet. Naast Hollandse Kust (noord) zijn dit Hollandse Kust (zuid) en Borssele. Tussen 2024 en 2030 worden Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en Ten Noorden van de Wadden aangesloten. Capaciteit van deze windgebieden is samen 7.000 Megawatt.

De windparken, die voor de kust van IJmond worden gebouwd (Hollandse Kust (noord) (west Alpha) (west Beta)) hebben elk een vermogen van 700 Megawatt. Dat betekent dat ze samen zoveel elektriciteit opwekken als 2,1 miljoen Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al die opgewekte stroom wordt via het net op zee getransporteerd en komt via het hoogspanningsstation langs de A9 op het landelijke energienetwerk.

Kennisnetwerk
“In Nederland is de offshore windenergie een nieuwe en opkomende industrie en een belangrijke pijler voor de energietransitie. Daarom gaan wij ervoor zorgen dat die groene stroom op een goede en efficiënte manier aan land komt, zodat deze beschikbaar is voor huishoudens en bedrijven”, aldus Manon Raats. “De verbinding met deze regio, waarin we de komende zes jaar met onze aannemers dagelijks aan het werk zijn, is voor TenneT zeer belangrijk. Daarom haken we graag aan bij AYOP, zodat we elkaar leren kennen en waardevolle kennis en ervaring kunnen delen.”

Sylvia Boer, directeur AYOP: “TenneT speelt een sleutelrol in de energietransitie waar we als sector voor staan. Ze zijn de letterlijke verbinding tussen wind op zee en de Nederlandse huishoudens. Een speler als TenneT kan niet ontbreken in onze vereniging. Ze zijn namelijk een essentiële schakel in de offshore windketen. We zijn dan ook heel blij dat zij zich hebben aangesloten.”

Meer weten over de energieprojecten?