11/11/22

RWE wint tender windpark op zee Hollandse Kust (west)

De winnaar van de vergunning voor een van de twee windparken in het gebied Hollandse Kust (west) is Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG. Het betreft de vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VII, een van de twee nieuwe windparken in de Noordzee in 2026. Hierbij worden nieuwe innovaties toegepast. Het nieuwe windpark is van groot belang voor de energietransitie en biedt door de gunstige ligging kansen voor de offshore sector in het Noordzeekanaalgebied.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: “We hebben heel erg gestuurd op innovatie bij de toekenning van deze kavel van wind op zee. RWE heeft daarin een interessant aanbod neergelegd. Ze gaan niet alleen maar windmolens op zee bouwen maar ook heel duidelijk met innovatie aan de slag. Denk daarbij aan batterijopslag, het gereedmaken voor waterstofproductie en de toepassing van zonne-energie op water. En daarmee is het een heel interessante combinatie van windmolens en nieuwe technieken die nodig zijn voor de energietransitie.”

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) – HKW – ligt ruim 50 kilometer uit de Nederlandse kust. Binnen dit windenergiegebied liggen twee kavels: HKW VI en HKW VII. Voor de vergunningen voor de bouw en exploitatie schreef de overheid dit voorjaar een tender uit. Het windpark HKW VII wordt zonder subsidie gerealiseerd. Nieuw aan de tender is dat partijen een financieel bod konden uitbrengen en dat zij innovatieve plannen maken op het gebied van systeemintegratie.

Minister Rob Jetten: “Dit windpark zal goed zijn voor zo’n zes procent van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland, rond de 1 miljoen huishoudens. Windenergie is daarnaast erg belangrijk voor bedrijven en de industrie dat steeds meer de fossiele brandstoffen en grondstoffen vervangt door elektrische toepassingen. Zo zetten we weer een concrete stap in het doel naar 21GW rond 2030.”

Systeemintegratie

Naast de productie van elektriciteit heeft het kabinet partijen uitgedaagd om oplossingen te bedenken om alle opgewekte elektriciteit goed te integreren in het Nederlandse energiesysteem. Dit betekent onder andere dat – wanneer er bij veel wind meer elektriciteit wordt opgewekt dan op dat moment nodig is – dit een bestemming krijgt. Oranje Wind Power II heeft diverse plannen hiervoor, waaronder 600 MW elektrolysers (productie groene waterstof) op land, 225 MW aan e-boilers voor stadsverwarming en industriële toepassingen, batterijen en drijvende zonne-energie op zee.

Ambities 2030

Alle geplande windparken op zee samen zullen rond 2030 voorzien in circa 75% van de huidige elektriciteitsbehoefte. Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee verhoogd naar 21 GW rond 2030. Momenteel is circa 2,5 GW windenergie op zee volledig in bedrijf genomen en is een aantal windparken in aanbouw of vergund. Het eerstvolgende windpark dat zal worden vergund is IJmuiden Ver (4 GW). In de routekaart Windenergie op Zee 2030 staat voor de periode 2024 – 2030 beschreven hoe en wanneer de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld tot windparken.

Andere partijen die meedongen in de gunning waren onder meer Eneco, Vattenfall, Shell en TotalEnergies. Zij maken nog wel kans op de gunning voor Hollandse Kust (west) kavel VI die uiterlijk donderdag 15 december 2022 bekend wordt gemaakt.

Bron: Rijksoverheid