04/03/19

Risico café

In samenwerking met Oodit en Quattor P organiseerde wij in de Havenzaal, op de 13e etage van het Havengebouw en met een prachtig uitzicht, het Risico café.

Quattor P, als specialist op het gebied van proces- en risicomanagement binnen offshore en maritieme projecten, gaf een korte inleiding geven mbt risicomanagement. De sprekers hebben allen een andere rol hebben in de realisatie en exploitatie van het windmolenpark. Van verzekeraar tot aannemer, van netbeheerder tot logistieke dienstverlener. Zij hebben allemaal hun eigen perspectief, deelde hun visie op de aanleg van het windmolenpark en hebben ingezoomt op de risico’s die daarbij voor hen van belang zijn. Ieder van de sprekers heeft zijn eigen scope op het proces, maar toch zijn ze allemaal direct en indirect afhankelijk van elkaars besluiten. Het delen van ervaringen en inzichten is daarom van groot nut.