14/11/22

Pensioenfonds ABP wil windparken op zee bouwen

Vandaag werd bekend dat Pensioenfonds ABP windparken op zee wil bouwen. Wij zijn blij te zien dat nu ook grotere beleggingsfondsen de daad bij het woord voegen en de transitie naar een duurzame  toekomst daadwerkelijk inzetten. Een partij als ABP kan een verschil maken, vooral omdat ze investeren voor de lange termijn! Ook de focus op innovatie ten goede van de ecologie juichen wij van harte toe. Goede ontwikkeling!

Hieronder het bericht dat op NOS.nl verscheen.


Door Rob Koster, Economieverslaggever NOS

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wil het grootste windmolenpark op de Noordzee gaan bouwen. Het gaat om 4 gigawatt elektriciteit, genoeg voor ruim 5,5 miljoen huishoudens. ABP voert gesprekken met een van de grote windparkbouwers voor een samenwerkingsverband onder de naam Noordzeker.

Het pensioenfonds wil de komende jaren een invloedrijke rol gaan spelen bij de energieplannen op de Noordzee. Naast de aanleg van windparken gaat het ook om energieopslag zoals waterstofprojecten of grootschalige batterijen. De plannen van ABP maken deel uit van een grote verschuiving van investeringen in fossiele naar duurzame energie.

Het fonds gooide vorig jaar het roer om na protesten van ambtenaren en leraren bij de kantoren van ABP in Amsterdam en Heerlen. Onder het motto ‘Het duurt te lang’ eisten de deelnemers dat hun pensioengeld niet langer belegd wordt in de productie van olie, kolen en gas.

Minister Kaag van Financiën riep afgelopen week bij de klimaattop in Egypte de financiële sector nog op meer werk te maken van klimaatbeleid: “Zonder het grote geld, echt geld, serieuze financiële keuzes, zullen we de doelen niet halen”, zei de minister.


500 miljard euro pensioengeld

Het grootste pensioenfonds van Nederland ABP belegt voor zo’n drie miljoen mensen uit de overheidssector en het onderwijs in totaal zo’n 500 miljard euro pensioengeld. Het fonds verzorgt dus voor een op de zes Nederlanders het pensioen.

Op dit moment verkoopt ABP alle belangen in producenten van olie, kolen en gas ter waarde van 15 miljard euro. Vijf miljard hiervan is al verkocht. Het pensioenfonds verwacht eind maart volgend jaar het grootste deel van de 15 miljard aan bezittingen in fossiele energieproducenten verkocht te hebben.

ABP heeft in Europa en de Verenigde Staten voor 2,4 miljard aan directe investeringen in zon- en windenergie. Via investeringen in andere bedrijven en fondsen bedraagt de totale belegging in duurzame energie 18,5 miljard euro schrijft, het bedrijf. ABP hanteert hiervoor de criteria van het ‘Duurzaam Ontwikkelingsdoel 7’ van de Verenigde Naties.


Meestal investeert een pensioenfonds in projecten die operationeel of in aanbouw zijn maar ABP wil nu al in de ontwikkelingsfase invloed hebben, vertelt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. “Het is voor het financieel rendement gunstig om aan het begin te zitten en we willen inspraak op de manier waarop het park gebouwd wordt. Daarnaast willen we kennis en kunde opbouwen en laten zien dat we een grote partij zijn in de Nederlandse energietransitie.”

Nu Nederland en andere landen een groot deel van de Noordzee volbouwen met windparken, ontstaat er meer discussie over de invloed hiervan op de natuur. Van Wijnen: “Ik denk dat het beter kan, we willen meer rekening houden met flora en fauna en meer aandacht voor de innovatie van windturbines.” Hiermee moet onder meer voorkomen worden dat trekvogels zich te pletter vliegen op de windmolens.

ABP wil via het samenwerkingsverband Noordzeker volgend jaar al meedingen naar de aanbesteding van de vier kavels van het windpark IJmuiden Ver, 62 kilometer uit de Nederlandse kust. Het pensioenfonds wil ook invloed uitoefenen op de vergunningseisen van de overheid bij de aanbesteding van windparken.

Van Wijnen: “We hopen dat de overheid gevoelig is voor de maatschappelijke waarde van onze deelname. Wij moeten voor dertig, veertig jaar geld beleggen voor onze deelnemers en willen dat doen in voor hun zichtbare duurzame energieprojecten.”

Het pensioenfonds denkt binnenkort al bekend te kunnen maken met welk groot energiebedrijf het in zee wil gaan voor de bouw van de windmolenparken. Verder praat ABP met verschillende kennisinstituten in Nederland over nieuwe technieken voor onder meer energieopslag.


Het kabinet heeft de ambities uit het Nederlandse klimaatakkoord voor wind op zee verdubbeld van 11 naar ruim 21 gigawatt (GW) in 2030 om te kunnen voldoen aan de aangescherpte Europese klimaatdoelstellingen.

In 2050 moet de wereld volgens het internationale Klimaatakkoord van Parijs CO2-neutraal zijn. Nederland en de buurlanden willen dan 150 GW aan vermogen op de Noordzee gebouwd hebben.

Daar komen de investeringen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen nog bij, waardoor de Noordzee een hele grote energiecentrale wordt.

Bron: NOS