01/12/20

OFFSHORE KANSEN VOOR NOORD-HOLLAND: “OFFSHORE WIND GOED VOOR 1-3 MILJARD OMZET KOMENDE JAREN”

Nederland stapt over op groene stroom. Deze stroom wordt steeds meer duurzaam opgewekt door windturbines op zee. Met de bouw van de toekomstige windparken Hollandse Kust Noord, Zuid, West en IJmuiden Ver voor de kust van onze regio komt een enorme stroom aan offshore activiteit naar de provincie Noord-Holland. Zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door de havens van IJmuiden, Den Helder en Amsterdam onder review van TNO. Trainee Sustainability and Innovation Jesse Bruijnzeels van Port of Amsterdam stond onder andere onder begeleiding van Dorothy Winters, programmamanager offshore wind bij AYOP. Het rapport is hier te downloaden.

rapport-economische-bijdrage-offshore-wind-in-havens-noord-holland

“De drie Noord-Hollandse havens kiezen om dit nieuwe economische cluster ‘Wind op zee’ aan zich te binden. Voor de energietransitie is wind op zee nodig, dit heeft een potentieel van € 3 miljard aan bestedingen”, aldus Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden. “De eerste investeringen in Noord-Holland zijn al zichtbaar. Voornamelijk vanwege de locatie kiezen veel bedrijven voor een onderhoud en installatiebasis in de Noord-Hollandse havens. De Noord-Hollandse havens bieden de kortste vaarafstand tot de windparken zowel voor als na 2030”.

Strategische reserveringen en ervaring
Om bedrijven uit het cluster ‘Wind op zee’ te accommoderen houden de havens ruimte gereserveerd. Zo heeft Amsterdam 35 hectare beschikbaar voor de productie van offshore wind onderdelen. Ook werken de havens van IJmuiden en Amsterdam samen aan de transformatie van een voormalig baggerdepot van het Rijk nabij IJmuiden. Een consortium bestaande uit Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland maken van deze 15 hectare een ‘Energiehaven voor de installatie van de windparken op zee.

Ook Port of Den Helder is klaar om de komende 30 jaar de operatie en het onderhoud van de winparken te faciliteren: “Jarenlange ervaring in olie- en gassector komt overeen met de vraag uit de offshore wind sector en er komen er locaties beschikbaar voor onderhoudsbases van de windparken” aldus Jacoba Bolderheij, CEO Port of Den Helder. De aandacht voor offshore wind sluit aan bij strategische doelstellingen van alle drie de havenbedrijven om regionaal een actieve rol te spelen in de nationaal ingezette energietransitie.

Samenwerking
De bouw van de offshore windparken gaat gepaard met drukte in de havens. De zeehavens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder werken nauw samen om de verwachtte drukte op te vangen. Met de gecombineerde faciliteiten biedt Noord-Holland het hele pakket voor offshore activiteiten.

Mevrouw Zita Pels, gedeputeerde financiën van de Provincie Noord-Holland: ‘Om een grote stap te maken van een fossiele naar een duurzame samenleving hebben we offshore wind hard nodig. Dit rapport laat zien dat dit samen gaat met enorme economische kansen en werkgelegenheid. Mede hierom, investeren wij als provincie dan ook in de nieuw aan te leggen Energiehaven en een sterke profilering van offshore wind”.