22/12/23

Nieuwe koers Noordzeekanaal-gebied

Voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is op 19 december 2023 door Rijk, regio en partners een nieuwe gemeenschappelijke koers vastgesteld: het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied.

De komende decennia is het Noordzeekanaalgebied een gebied van nationaal belang voor het realiseren van forse opgaven rond energietransitie, circulaire economie, woningbouw, klimaatadaptatie, versterking van landschap & ecologie, sterke haven- & industriegebieden én een gezondere leefomgeving. Met al deze uitdagingen heeft het Noordzeekanaalgebied tegelijk te maken. Daarom werken Rijk, regio en partners samen vanuit één gezamenlijke koers.
De partijen gaan in de komende vier jaar kijken of via de realisatie van een Energiehaven (de oude Averijhaven bij IJmuiden) en/of een Energiehaven Plus (Averijhaven plus arealen van Tata Steel) voldoende ruimte kan worden vrijgespeeld voor de toekomstige grondhonger van de Amsterdamse haven. Ook wordt er in dat kader gekeken of er via de verruiming van beschikbare risicoruimte aan onder meer de westkant van de Amsterdamse haven extra ruimte vrijkomt.

Klik hier voor het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied: https://lnkd.in/ev378qPR