12/01/19

Jaaroverzicht 2019

Juist in een tijd er een wereldwijde strijd tegen het COVID-19 virus woedt en iedereen bezig is met wat 2020 gaat brengen, is het AYOP Jaaroverzicht 2019 verschenen. Met een terugblik naar een jaar waarin alles nog ‘normaal’ was, een jaar met mooie ontwikkelingen en hoogtepunten. Het AYOP Jaaroverzicht 2019 is hier te downloaden.

De economische gevolgen van corona zijn groot. Niet alleen de horeca-, uitgaans- en evenementenbranches worden zwaar getroffen, ook in onze sector zijn de gevolgen merkbaar. Zeker omdat het nog volkomen onzeker is hoelang deze uitzonderlijke situatie zal aanhouden. We kunnen alleen maar hopen dat wanneer jullie dit jaaroverzicht lezen, jullie vertrouwen houden in de toekomst. De offshore energie is een groeimarkt, en zal dat ook blijven. Ook na corona.

Met maar liefst 23 events in 2019, hebben we niet alleen ons netwerk verstevigd, maar ook onze regio (inter)nationaal op de kaart gezet. En dat is gezien. Want maar liefst 14 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Leden die weer nieuwe samenwerkingen mogelijk maken, nieuwe kennis en kunde inbrengen en onze vereniging verder versterken.

De groeimarkt en de komst van de windparken Hollandse Kust Zuid I, II, III én IV vragen ook om meer gekwalificeerd personeel. De arbeidsmarkt is daarom een groot aandachtspunt voor ons allemaal. AYOP heeft hier in 2019 al nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs gezocht en zal dit in 2020 zeker continueren. Samen met de leden zullen onderwijsprogramma’s opgesteld worden zodat het werk straks ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Daarnaast heeft AYOP in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met Techport getekend, die niet alleen zal bijdragen aan de afstemming van het onderwijs op de praktijk, maar ook hoe we als sector met elkaar smart maintenance verder kunnen invullen.

Ondanks de huidige ontwikkelingen, gaan we in 2020 vol energie door! In onze nieuwjaarsfilm ‘Volop in Beweging’ delen we de kansen die wij voor onze sector en onze vereniging zien. Deze blijven overeind staan!