03/02/21

DRIE HEREN EN EEN DAME: EEN GESPREK OVER DECOMMISSIONING IN HET NOORDZEEKANAALGEBIED


DE DRIE HEREN

Lex de Groot – Managing director
Neptune Energy –De grootste gas- en olieproducent in het Nederlandse deel van de Noordzee.
AYOP-lid

Marcel van Leeuwen – CEO
VLZS (Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken) – Pionier in de volledige ontzorging van sloopwerkzaamheden.
AYOP-lid

Jurgen Treffers – CFO
KOOLE Contractors – Internationale industriële en maritieme dienstverlener, gespecialiseerd in industriële sloop, sanering, wrakverwijdering en maritieme constructie.
AYOP-lid

DE DAME

Sylvia Boer – Directeur
AYOP

ayop-diepteinterview-decommissioning


Decommissioning. Waarom nou weer in het Engels vraagt u zich af. Simpel, omdat het een issue is dat zich niet beperkt tot Nederland. En iedereen zo weet waar het over gaat. Namelijk over de ontmanteling van olie- en gasinstallaties die vanwege de energietransitie aan het einde van hun economische levensduur gekomen zijn. Vandaar dat Engels. Get it….?


Maar goed, wij beperken ons wel tot Nederland. Tot het Noordzeekanaalgebied om precies te zijn. De sector staat voor de enorme opgave om alle 160 olie- en gas platformen in de Nederlandse Noordzee te ontmantelen dan wel geschikt te maken voor hergebruik. Bijvoorbeeld door een deel aan te wenden voor CO2-opslag of waterstofproductie, daarmee kan de energietransitie versneld worden. Maar er is meer, ook de nieuw aan te leggen windparken op de Noordzee hebben een beperkte economische levensduur en komen vroeg of laat dus ook aan de beurt. Hoe complex de ontmanteling is, wat de kansen en mogelijkheden voor de regio zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om het goed en bovenal future proof te doen, daarover sprak Sylvia Boer met drie heren die daar, ieder vanuit zijn eigen vakgebied, hun licht over lieten schijnen.

Heren, decommissioning in het Noordzeekanaalgebied. Waar denken jullie dan aan?

Lex de Groot
‘Daar heb ik een duidelijk beeld bij. Vorig jaar nog hebben we met Neptune Energy drie van onze platforms ontmanteld. Amsterdam – IJmuiden, het Noordzeekanaalgebied, kan in deze activiteiten een belangrijke rol spelen.’

Jurgen Treffers
‘Decommissioning is een toevoeging voor de Amsterdamse haven. Alles zit hier wat betreft de circulaire economie en afvalverwerking. Door samen te werken kunnen we een totaal pakket aan oplossingen bieden. In het complete proces en door de gehele keten. Van inventarisatie tot hergebruik en van oil major tot staalverwerker. Inderdaad, ik heb het over een duurzame gesloten cirkel in een gebied dat slechts 21 kilometer groot is. Amsterdam is absoluut op weg om een prima haven voor decommissioning te worden.’

Mee eens, Marcel?

Marcel van Leeuwen
‘Zeker. Alle bedrijven die je nodig hebt, van reiniging tot asbestverwerking en sloop, zijn er te vinden. Meerdere zelfs, dus je kunt daar dus heel flexibel met elkaar werken. Dat is alleen maar goed.’

Daarop inhakend, zien jullie concrete kansen voor bedrijven in de regio?

Marcel van Leeuwen
‘Jazeker, we kunnen ons als bedrijven in het Westelijk Havengebied waanzinnig concurrerend opstellen. Alles is er en iedereen is gecertificeerd. Gezamenlijk kunnen we het werk veel beter aanpakken en uitvoeren.’

Lex de Groot
‘Dat sluit aan bij onze kijk op zaken. Als operator spreken wij bij voorkeur met één contractor. Als de gezamenlijke bedrijven een visie kunnen neerleggen op wat nodig is om je als één partij aantrekkelijk te maken, dan liggen er absoluut kansen. Zeker gezien de ligging en de mogelijkheden van het gebied.’

Jurgen Treffers
‘Juist. En laten we niet vergeten dat de markt ook wat te kiezen wil hebben. Is Amsterdam straks up & running, dan wordt het echt een serieuze concurrent van Rotterdam. Dat komt de markt die groot genoeg is ten goede. Om die reden hebben wij ook besloten te investeren in Decom Amsterdam, een state of the art ontmantelingswerf met 16-hectare land en 7-hectare diep water in het Westelijk Havengebied. En deze werf is al sinds mei 2020 operationeel.’

Ander onderwerp: het proces. Hoe gaat decommissioning eigenlijk in zijn werk? En zit er verbeterpotentieel in?

Jurgen Treffers
‘Hoe het fysieke traject verloopt is vaak niet op voorhand te zeggen. Dat hangt van de omstandigheden af. Hoeveel afval zit erin? Hoe haal je zo’n maritiem object naar de kant? Dat soort zaken. Maar goed, we zijn aannemers, dus accepteren we risico’s. Op basis van de gegeven informatie maken we daar een inschatting van en hangen er vervolgens een prijs aan.’

Marcel van Leeuwen
‘Bij ons gaat dat precies zo. Je neemt het hele project aan en maakt een risico-calculatie. Je sluit iets uit als je de risico’s te groot vindt, bijvoorbeeld in het geval van asbest of chroom-6. Of je gaat er ondanks de grote risico’s toch voor, maar dan in een open samenwerking met de opdrachtgever. Dat kan ook.’

Hoe zie jij dat als opdrachtgever, Lex?

Lex de Groot
‘Ik denk dat er veel te winnen valt als we elkaar eerder opzoeken en transparanter zijn ten aanzien van plannen en ontwikkelingen. Als industrie zetten we daar ook stappen in, onder meer via het platform Nexstep dat de ontmanteling en het hergebruik van de olie- en gasinfrastructuur coördineert, faciliteert en versnelt. En wat ons als bedrijf betreft, in het kader van efficiency en kostenbesparing ontmantelen we het liefst zoveel mogelijk platforms tegelijk. Eventueel samen met andere operators.’

Binnenkort zitten wij weer met Nexstep om tafel. Wellicht dat wij als AYOP samen met hen een dergelijke samenwerkingsconcept kunnen optuigen.

Lex de Groot
‘Lijkt me een goed idee. Het is een enorme operatie om ‘heel Nederland’ te ontmantelen. Al met al gaat dat tussen de 5 en 7 miljard kosten. Er valt dus een hoop werk te verzetten.’

Dat klinkt goed, er komt dus veel werk aan. Zou er in Nederland en Europa iets moeten veranderen om decommissioning succesvol te maken?

Lex de Groot
‘In zijn algemeenheid denk ik dat duidelijkere regels met voorspelbare uitkomsten en tijdlijnen de boel aanzienlijk zouden verbeteren. De NOx-problematiek heeft voor ons op zee bijvoorbeeld een aanzienlijke impact.’

Marcel van Leeuwen
‘Het hele export- en verkoopverhaal en het verplaatsen van schepen naar goedkope landen om ze daar te laten slopen. Dat moet aangepakt worden.’

Jurgen Treffers
‘Volgens mij gebeurt dat al wat meer dan vroeger, maar ik ben het met je eens. De afgelopen jaren zijn er ook schepen het strand van ontwikkelingslanden opgevaren om daar gesloopt te worden. Daar moet de Europese Unie stevig op toezien. Dat zijn milieudelicten die anno 2021 echt niet meer kunnen. Wij streven ernaar dat zo’n 98% gerecycled kan worden. Denk maar niet op dat dat daar ook gebeurt.’

Van het strand terug naar haven. Aan welke randvoorwaarden moet de regio voldoen om een rol van betekenis te kunnen spelen met betrekking tot decommissioning?

Jurgen Treffers
‘Ik denk dat daar al ruimschoots aan wordt voldaan. Alle bedrijven die je nodig hebt bevinden zich in een straal van vijf kilometer en zijn gecertificeerd, de sluis wordt verbreed van 58 naar 70 meter, de logistiek en het achterland zijn prima en alles kan worden afgevoerd via zeewegen, wat een reductie van het wegtransport en dus van de CO2- en stikstofuitstoot oplevert.’

Marcel van Leeuwen
‘Precies. En wat te denken van de efficiency. Als wij iets hebben dat deels gesloopt en aangepast moet worden is het slechts een kwestie van even het water oversteken en overbuurman Damen fixt het op zijn werf. Alles zit hier. BK Ingenieurs voor het inventariseren van asbest, chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen. Boskalis voor het voorbereiden, verwijderen en transporteren van topsides naar de sloopwerf. Reym voor reiniging, transport en de verwerking van afvalstoffen voor alle olie & gas operators op de Noordzee. SAB Detachering dat ingenieurs in alle technische fasen van de product life cycle kan leveren. Maar ook een Tata Steel dat ontmanteld staal mogelijk kan recyclen. En natuurlijk Port of Amsterdam, die de haven naar een circulaire haven transformeert. Om er maar een paar te noemen.‘

Hoe kan AYOP in dit spel van betekenis zijn?

Marcel van Leeuwen
‘Zorgen dat we als een eenduidige partij gezamenlijk naar buiten treden.’

Jurgen Treffers
‘De gecombineerde sterkte van alle afzonderlijke leden met ieder zijn eigen expertise is natuurlijk iets wat AYOP in de strijd moet gooien. En jullie moeten Amsterdam natuurlijk promoten als een haven waar je overal voor terecht kunt. Zeker wat betreft decommissioning.’

Lex de Groot
‘Laat ons operators vooral zien dat we in Amsterdam een compleet dienstverleningspakket kunnen afnemen. En dat we alles zorgeloos uit handen kunnen geven. Dat lijkt me een taak die AYOP op het lijf geschreven is!’

Dit was de tweede uit een reeks gesprekken over de stand van zaken in onze industrie. Het eerste interview ging over de Toekomst van Olie & Gas. Is er een onderwerp waar je over wilt meediscussiëren, neem dan contact op met Sylvia Boer: sylvia@ayop.com.