07/06/20

DHSS SLEEPT NIEUW HELIKOPTERDIENSTENCONTRACT MET MHI VESTAS OFFSHORE WIND BINNEN VOOR BORSSELE III & IV

MHI Vestas Offshore Wind heeft DHSS een contract gegund om helikopterdiensten voor crewwissels uit te voeren tijdens de installatie- en inbedrijfstellingsfase van windturbines bij het offshore windproject 731,5  MW Borssele III/IV.

DHSS zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie  van het transport van bemanning, bagage en vracht vanuit haar logistieke hub op Den Helder Airport naar het offshore windproject en terug.

“Dit contract is een voorbeeld van onze solide relatie met MHI Vestas Offshore Wind, die is gebaseerd op vertrouwen in de partnerschapsaanpak op het gebied van wederzijdse expertise en transparantie”, zegt Wim Schouwenaar, CEO van DHSS.

“DHSS is een waardevolle partner geweest voor MHI Vestas bij verschillende operaties in de Noordzee. We hebben vertrouwen in de logistieke en transportexpertise van DHSS en kijken ernaar uit om met hen samen te werken aan het offshore windproject Borssele III/IV,” aldus Ole Jacob Wang Nielsen, Head of Offshore Engineering & Aviation bij MHI Vestas.

De bouw van het offshore windpark Borssele II/IV, ontwikkeld door het consortium Blauwwind, is in oktober 2019 gestart toen het installatieschip Aeolus begon met de installatie van de monopile  funderingen. Aeolus wordt ook het installatieschip voor de turbines.

Offshore windpark Borssele III/IV ligt op 23 km van Vlissingen in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone en bestaat uit  77 V164-9,5  MW  turbines, geleverd door MHI Vestas, geïnstalleerd op monopile funderingen. Bij volledige ingebruikname zal het project voldoende stroom opwekken om zo’n 825.000 Nederlandse huishoudens van duurzame elektriciteit te  voorzien.