28/05/24

CrossWind ondersteunt Noordzee Learning Community

De offshore energy sector is een enorm ambitieuze. We zijn volop bezig met opschaling van wind op zee en de inzet van nieuwe energievormen. Daarbij zijn we ons steeds bewuster van de ecologische impact hiervan. Om alle ambities waar te maken, hebben we enorm veel nieuw talent nodig. Het is daarom van cruciaal belang dat we de sector aantrekkelijk en bekend maken bij de jongere generatie. Daarvoor hebben wij de Noordzee Learning Community opgezet.

In januari 2024 overhandigde CrossWind een cheque aan Richard Engelkes om de ondersteuning van de Learning Community te onderstrepen. Anil Kisoensingh, Operations Director en CEO CrossWind: “CrossWind steunt de missie van AYOP om aan een nieuwe generatie te laten zien dat een baan in de offshore windenergie een geweldige toekomst biedt.”

Onlangs publiceerde CrossWind hierover een artikel met interviews met Richard Engelkes en Anil Kisoensingh. Je kunt het artikel hieronder lezen. Het originele nieuwsbericht van CrossWind vind je hier.


CrossWind, nieuwsbericht 23 mei 2024

Op 18 januari 2024 heeft Anil Kisoensingh, Operations Director en CEO van CrossWind, tijdens de Roadmap Celebration een cheque overhandigd aan Richard Engelkes van AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports). Met deze overhandiging onderstreept CrossWind de ondersteuning bij het promoten van de offshore windsector.

 

Anil: Het is van cruciaal belang om onze windturbines continu en op een veilige manier in perfecte staat te houden. Zo garanderen we een optimale energieopbrengst voor de komende decennia. En een van de belangrijkste uitdagingen waar we op dit moment als sector mee te maken hebben, is het vinden van goed opgeleid personeel om al dat onderhoud uit te voeren. Dit doen we niet alleen zelf, maar met name wordt dit onderhoud gedaan door onze partner Siemens Gamesa.

Wij steunen de missie van AYOP, een netwerkvereniging in de offshore energiesector, om aan een nieuwe generatie te laten zien dat een baan in de offshore windenergie een geweldige toekomst biedt. Met deze cheque bevestigen we die belofte. Als windpark-eigenaar vertellen we natuurlijk graag hoe interessant onze sector is.

 

Richard: Mijn belangrijkste taak bij AYOP is het helpen verbinden van bedrijven. Vooral binnen de triple helix-aanpak, waar lokale overheden een belangrijke rol spelen. We zijn actief in de offshore energiesector, een gebied dat voorheen sterk gericht was op olie en gas, maar nu snel evolueert naar windenergie.

Ik zie enorme veranderingen plaatsvinden in de energie-industrie van Nederland. Terwijl we eerst bezig waren met het afbouwen van olie- en gasactiviteiten, schakelen we nu juist over naar het opschalen van offshore wind. De ambitie voor windenergie is ook echt enorm, met plannen om tegen 2050 een totale capaciteit van 70 GW te bereiken. Dat heeft een enorme impact op de hele energieketen. Iedereen in de sector is vastbesloten om hieraan bij te dragen.

Daarnaast groeit ook het bewustzijn over de ecologie op zee, zowel onder water als boven water. We moeten rekening houden met alle bewoners van de Noordzee en het is van belang om de hele keten gezond te houden. Systeemintegratie is daarnaast ook belangrijk. We onderzoeken welke andere energievormen we op zee kunnen integreren en hoe we energie lokaal kunnen opwekken en gebruiken, zoals bijvoorbeeld waterstofproductie op zee. Om al deze ambities waar te maken, hebben we dus enorm veel talent nodig. En die zoek ik in de nieuwe generatie jongeren. We willen de sector aantrekkelijk en bekend maken bij die doelgroep.

Een mooie quote die ik tegenkwam van Remco Streppel (Eneco) om de sector te beschrijven is dat “de sector gaat van zeewier tot helikopters”. Dit illustreert mooi dat de offshore windsector over veel meer gaat dan alleen het neerzetten van enorme stalen windturbines. Het gaat om vernuftig design, over innovatie, onderhoud waar veel mensen bij nodig zijn. Maar denk ook aan alle maritiem biologen, allerlei toeleveranciers, de schippers en zeevarenden die we nodig hebben.

Toen ik begon zag ik een mismatch tussen wat de sector vraagt en de opleidingen die relevante onderwijsinstellingen bieden. Daarnaast is de instroom van jongeren die voor techniek kiezen in Nederland nog steeds ondermaats. Vanuit AYOP ben ik dag in, dag uit bezig om deze mooie sector in het zonnetje te zetten en daar kunnen we de hulp van partners als CrossWind heel goed bij gebruiken.

 

Anil: Het CrossWind-projectteam heeft in samenwerking met alle partners in recordtijd een geweldig windpark gebouwd. Het Hollandse Kust Noord windpark is nu volledig operationeel; alle turbines leveren elektriciteit aan de Nederlandse markt. Het meest duurzame wat je kunt doen is de turbines zo lang mogelijk benutten en ook daarom is goed onderhoud uitgevoerd door goed opgeleide professionals juist zo belangrijk.

 

Richard: Binnen AYOP hebben we 125 leden en streven we naar nauwe samenwerking met verschillende partijen. We ondersteunen nieuwe tenders en hebben sterke banden met organisaties die zich richten op human capital en innovatie. Het vinden van gekwalificeerd personeel is essentieel, vooral gezien de brede aard van de sector en de toenemende focus op zaken als ecologie, systeemintegratie en waterstof.

Ik ben trots op het initiatief van de ‘learning community’. Het begon met het besef dat er een fikse kloof was tussen leren en werken in onze sector. We hebben samenwerkingen opgezet tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om dit aan te pakken. We willen een omgeving creëren waarin innovatie wordt gestimuleerd en waarin nieuwe generaties worden opgeleid voor de uitdagingen van de toekomst. En hier kunnen we de hulp van CrossWind goed gebruiken.

 

Anil: We zien dat er veel vraag is naar praktisch opgeleide mensen die offshore willen werken en we ervaren die krapte zelf ook. We hopen dat er nog meer mensen in de sector komen werken. Mensen kunnen ook weer doorstromen uit andere sectoren en zo kan er een mooie dynamiek ontstaan in deze relatief nieuwe sector. Er gebeurt ook een hoop in de offshore wind. Zo zijn er innovaties op het gebied van waterstof op zee en zon op zee. CrossWind werkt aan het concretiseren van de eerste stappen. Deze verscheidenheid aan benodigde vaardigheden maakt het extra uitdagend.

 

Richard: De toekomst van onze sector zit bomvol kansen en uitdagingen. We moeten blijven innoveren, bijvoorbeeld door oude gasleidingen te gebruiken voor nieuwe doeleinden, zoals het transporteren van waterstof. Communicatie en marketing zijn ook belangrijk om het publiek te betrekken bij onze inspanningen en om nieuwe talenten aan te trekken. Ik kijk er daarom enorm naar uit om samen te werken met partners zoals CrossWind om een nieuwe generatie te inspireren voor werken in de offshore windindustrie.


Wil je meer informatie over de Noordzee Learning Community? Neem contact op met Richard Engelkes.