16/04/20

Convenant Energiehaven ondertekend: AYOP-leden zitten aan tafel

De lobby van diverse partijen, waaronder Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), heeft geresulteerd in een vandaag getekend convenant tussen overheid en bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden N.V. en Port of Amsterdam zijn overeenkomen dat de Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Hoewel er nog veel stappen te nemen zijn, is dit een belangrijke eerste stap voor de leden van AYOP. De nieuw te ontwikkelen haven is met haar strategische locatie cruciaal voor onder andere de bouw van offshore windparken op de Noordzee, die de komende jaren een vlucht neemt. De Energiehaven versterkt de positie van het Noordzeekanaalgebied als hèt Nederlandse centrum voor Wind op Zee.

Raadgever
In samenwerking met Tata Steel, Zeehaven IJmuiden N.V. en Port of Amsterdam heeft AYOP al in 2015 Buck Consultants International opdracht gegeven voor een quick scan voor een duurzame energietransitie van het Noordzeekanaalgebied. Het rapport Versterking cluster Offshore Wind Energie in Noordzeekanaalgebied heeft tot een gezamenlijke visie voor de doorontwikkeling van het Offshore Wind Energie Cluster geleid. Met dit rapport in de hand is bij de stakeholders van de voormalige Averijhaven gepleit voor de ontwikkeling van de strategisch gelegen Energiehaven. Wind heeft daardoor een belangrijke plek gekregen. Timing en urgentie werden bij de convenantpartners benadrukt. AYOP is voor de stakeholders daarin een (mede) initiatiefnemer omdat we goed op de hoogte is van offshore wind. Sylvia Boer, directeur AYOP: “Het nieuwe haventerrein biedt onze leden grote kansen om direct en indirect bij te dragen aan de energietransitie en aan belangrijke regionale en nationale klimaatdoelen. Wij kunnen niet wachten!”

Aan tafel
Onder de vijf convenantpartners zijn vier AYOP-leden. Zij zitten met de relevante gesprekpartners en stakeholders aan tafel, en kunnen daarmee de belangen van de Offshore industrie, onze leden, behartigen.

Energiehaven offshore haven
De Energiehaven krijgt een oppervlakte van ruim 15 hectare en een multifunctionele haventerminal. Zowel het areaal van de huidige Averijhaven als ook het naastliggende terrein van 5 hectare van Tata Steel worden gebruikt om een  openbaar haventerrein in te richten. Annemarie Manager, Director Sustainability, Health, Safety, Environment & Quality, Tata Steel Europe: “Wij zijn blij dat we als Tata Steel ons steentje kunnen bijdragen. We zien goed in dat deze locatie van cruciaal belang is voor de energietransitie, en werken daarom graag samen. Ook verlenen we toegang over land via ons terrein in Velsen-Noord richting de Energiehaven. Daarmee is ook het vervoer van personeel en de bereikbaarheid van hulpdiensten goed geregeld.”

Het haventerrein krijgt een kade van 580 meter, waarvan 200 meter heavy-duty met 12,5 meter waterdiepte en 380 meter standaard kade (waterdiepte 10,0 meter). Door de ligging van deze haven kan deze een belangrijke rol gaan spelen bij het (kosten)efficiënt aanleggen en onderhouden van de windparken.

Niet alleen voor wind, ook voor olie en gas
De nieuwe Energiehaven biedt de mogelijkheid om de bouw van de windparken Hollandse Kust West en IJmuiden Ver voor de Hollandse kust te ondersteunen. Maar niet alleen voor offshore wind is het convenant belangrijk nieuws. In de Nederlandse wateren liggen circa 190 olie- en gasplatforms waarvan een deel ingezet kan worden voor de opslag van bijvoorbeeld waterstof of CO2. De rest zal op termijn ontmanteld worden.

De Energiehaven biedt veel potentie voor deze opkomende markt. Ook speelt de Energiehaven een belangrijke rol in de gewenste ruimte-intensivering en het versterken van de haveninfrastructuur in de regio.

Vervolgstappen
De Energiehaven is tot op heden een baggerdepot van het Rijk. Om dit depot te transformeren naar haventerrein zal Rijkswaterstaat eerst het depot leegmaken. Parallel aan het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt er gestart met een onderzoek naar milieu-impact van de aanleg van de Energiehaven, dit vindt plaats via een Milieueffectrapportage (MER). Uitgangspunt hierbij is dat het binnen de bestaande milieukaders moet passen.