03/02/20

Ayop Nieuwjaarsdiner 2020

AMSTERDAM IJMUIDEN OFFSHORE PORTS – VOLOP IN BEWEGING! 

Vrijdag 31 januari vond het jaarlijkse Nieuwjaarsdiner van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) voor leden plaats. Na een persoonlijk welkom door het voltallige bestuur stonden meer dan negentig deelnemers in de keuken van De Kookfabriek in Amsterdam en bereidden met elkaar een viergangenmenu.

Nieuwe directeur
Voorzitter Ron Davio stelde Sylvia Boer voor. Sylvia trad per 1 februari als directeur in dienst van AYOP. Zij wordt eindverantwoordelijk voor alle operationele activiteiten van de vereniging en de dagelijkse gang van zaken op kantoor. Zij fungeert bovendien als spil tussen de leden, overheid en stakeholders. Ron blijft als voorzitter verantwoordelijk voor alle bestuurlijke zaken.

Volop in beweging
In de video Volop in beweging werd door Ron Davio (AYOP) en nieuwe leden Danny Hol (Roodenberg Staalkabels) en Bart Lorijnen (RIWAL Industrial Solutions) teruggeblikt op 2019. (English subtitled version)

Ron: “We hebben het afgelopen jaar niet alleen de Vattenfall-bijeenkomst georganiseerd, maar zijn ook met elkaar naar beurzen geweest. Daarnaast hebben er ook diverse interessante Leden-ontmoeten-Ledenbijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomsten leren leden elkaar beter kennen wat voor onderlinge verbinding zorgt.”

Danny: “Waar klanten uit de offshore met name met keurwerk bij ons kwamen, zien we een toename in nieuwe leveringen.”

Bart: “Na een groot project in Vlissingen, zagen wij het belang in van een groot netwerk. AYOP is daar als de beste uit de klas uitgekomen. Sinds ons lidmaatschap hebben we aan de Offshore Energy deelgenomen, wat veel relaties heeft opgeleverd.”

Sylvia Boer (AYOP) blikte vooruit naar 2020: “De energietransitie en digitalisering bieden een grote potentie voor de offshore sector. Het geeft de leden van AYOP dé kans om een verschil te maken. AYOP kan de samenwerking tussen partijen intensiveren. Wij kunnen ervoor zorgen dat bedrijven, overheid en kennisinstellingen, de zogeheten gouden driehoek, als een Amsterdam IJmuiden Offshore Energy ecosysteem gaat functioneren.”

Kookkunsten
Onder leiding van een culinaire coach gingen de leden daarna in groepjes aan de kookeilanden aan de slag. Aan de hand van duidelijke recepturen van topchef Julius Jaspers bereidden ze met elkaar een heerlijk 4-gangen seizoenmenu. Onder leiding van een vinoloog konden tijdens de kookworkshop van een ‘proeftafel’ verschillende wijnen worden geproefd.

Klik hier voor de recepten van deze avond.