08/10/21

AYOP-NETWERK UITGEBREID DOOR LIDMAATSCHAP INTURES INDUSTRY B.V.

Het full-service ingenieursbureau Intures, gevestigd in Velsen-Noord, is toegetreden tot Amsterdam IJmuiden Offshore Ports. Intures ondersteunt haar klanten op het gebied van beheer en onderhoud, engineering en asset integrity in met name het vastgoed en de industrie. Het bedrijf telt inmiddels ruim veertig professionals. Jarno Water, operationeel directeur Intures: “We zijn lid geworden van AYOP omdat we graag in contact willen komen met offshore bedrijven die zich bezig houden met de energietransitie in onze regio. Maar ook omdat we graag kennis willen delen op het gebied van industrieel onderhoud en inspecties.”

Intures werkt voor de industrie, oliesector, gemeentes en nutsbedrijven. Het bedrijf verzorgt voor hen tekeningen, bestekken, calculaties, constructieberekeningen, construction management, inspecties en onderhoudsadviezen. Behoud van veiligheid én functionaliteit is daarbij leidend. Het is de taak van Intures om te onderzoeken of de assets de gewenste levensduurverlenging aankunnen. Dat doen zij door middel van moderne sensortechnieken, inspectiesoftware en 3D laserscanning.

NIEUWE VISIE OP ONDERHOUD
Op het gebied van ageing assets en technische levensduurverlenging is Intures specialist. Bij veel industriële opdrachtgevers is de onderhoudsstrategie veranderd. Daar waar oorspronkelijk werd beheerd met de verwachting dat na het verstrijken van de bij ontwerp voorgenomen levensduur de assets zouden worden vervangen, wordt steeds vaker gekozen voor het verlengen van de levensduur met inachtneming van behoud van functionaliteit.

Jarno Water: “Deze strategiewijziging brengt de uitdaging met zich mee dat meestal niet duidelijk is, of de assets deze levensduurverlenging aan kunnen omdat kennis hierover nooit nodig is geweest. Men heeft immers altijd het einde van de levensduur in het vizier gehouden. Wij bieden onze klanten middels doelgerichte surveys waarmee ze inzicht krijgen in de mogelijkheden in de minimaal benodigde acties tot levensduurverlenging van hun assets. En natuurlijk wat het kost.”

Binnen van tevoren vastgestelde kaders worden de voorwaarden vastgelegd welke benodigd zijn om de functionaliteit van de assets te waarborgen binnen een acceptabele faalkans en risico’s.

3D VISUALISATIE
Intures gebruikt hierbij diverse technieken waarbij 3D visualisatie met behulp van laserscanning als uitgangspunt wordt genomen. Hierbij ontstaat in combinatie met doelgerichte surveys voor alle niveaus binnen de organisatie een begrijpelijk en duidelijk overzicht van de onderhoudsstatus. Als vervolg hierop, worden de onderhoudsplannen, begrotingen en specificaties samengesteld waarna deze voor de klant tot en met uitvoering en oplevering worden begeleid.

Sylvia Boer, directeur AYOP: “Het is mooi dat Intures zich richt op levensduurverlenging. Dat past helemaal in de duurzaamheidsambitie en -opgave van onze sector. Hun aanpak kan veel bedrijven ook helpen in de verduurzaming van hun bedrijf en ook nog kosten te besparen.”