13/11/23

AYOP is Learning Community Offshore Energy gestart

De offshore energy sector is continue in beweging en biedt veel kansen op het gebied van innovatie, leren en ondernemen. Deze kansen willen we natuurlijk benutten en daarom doen we een beroep op jou en jouw bedrijf om hier een actieve rol in te spelen.

Naast de kansen die er zijn, is er ook meteen een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je kan innoveren, testen, kennis up-to-date houden, anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en ook nog eens verbonden blijven met de juiste partijen? Door met elkaar samen te werken kan de sector anticiperen op de toekomst. AYOP legt al langer de verbinding tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze sector en regio!

Vanuit deze basis hebben we de wens om, in samenwerking met Topsector TKI Offshore Energy en Katapult  via Denkhuijzen, een Learning Community met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners op te zetten om:

  • de offshore energy technology innovaties te volgen, te faciliteren en op te nemen in het onderwijs,
  • te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst

Zo kunnen de huidige medewerkers, instroom en toekomstige medewerkers de benodigde kennis opdoen en skills onder de knie krijgen.

Wat is een Learning Community?

Mooi woord ‘Learning Community’. Maar wat is dat eigenlijk? In een Learning Community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen nauw samen en worden leren, werken en innoveren optimaal aan elkaar verbonden. Innovaties komen daardoor sneller tot ontwikkeling en vinden ook sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs. De partijen die al interesse hebben getoond zijn o.a.:

In juni is er een eerste verkenning uitgevoerd met behulp van een Actiescan. De uitkomst van de Actiescan is te vinden in het onderstaand rapport.

Hoe kan jij aansluiten?

De conclusie van de Actiescan vraagt om doorpakken. We zijn daarom inmiddels gestart met een verdere verkenning hoe we de community voor de offshore energy sector kunnen vormgeven.

Als je je ook bewust bent van de urgentie van innovatie, kennisdelen én voorbereid zijn op de toekomst, dan horen we graag of je geïnteresseerd bent om onderdeel uit te maken van deze nieuwe Learning Community. Eind november, begin december organiseren we een kick-off sessie met alle geïnteresseerden om de plannen verder uit de doeken te doen.

Meer weten, of je aanmelden voor deze community? Neem dan contact op met Richard Engelkes,  richard@ayop.com of 06 – 29 77 03 69.

AYOP Learning Community, one pager

Actiescan Advies AYOP offshore Energy, juni 2023