16/02/23

AYOP jaarplan 2023

Het AYOP jaarplan 2023 is gereed en hier te downloaden.

De ambitie van de Nederlandse overheid op het gebied van groei van hernieuwbare energie op zee is torenhoog. Van 10,5 GW naar 21 GW in 2030 (een verdubbeling van de ambitie in een halvering van de tijd) en 72 GW aan wind op zee in 2050. Het Noordzeekanaalgebied, strategisch gelegen aan de Noordzee met kades, infrastructuur en alle O&M faciliteiten binnen handbereik, is dé regio welke het best ontwikkeld is om deze ambitie te kunnen realiseren. Er is een sterk netwerk van bedrijven dat al gevestigd is en voldoende mogelijkheid voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen.
De komst van de Energiehaven in IJmuiden is wel essentieel voor de toekomst van de installatie van nieuwe offshore windparken op de Noordzee.

De regio heeft al ervaring opgedaan met de eerste drie offshore windparken in Nederland (Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amalia en Luchterduinen), en ook met de bouw van Westermeerwind en Windpark Fryslân op het IJsselmeer. Op dit moment wordt het onderhoud ten behoeve van windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (zuid) vanuit de regio ondersteund en is er interesse vanuit de winnaars van de tenders van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van Hollandse Kust (west).

De leden van AYOP hebben de middelen, ervaring en kennis beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van offshore windparken. Daarnaast zijn er gespecialiseerde bedrijven die kunnen voorzien in het onderhouden, modificeren, ontmantelen en recyclen van de oude gasproductieplatformen en windmolenparken. Met de nieuwe Zeesluis IJmuiden is het gebied nog beter toegankelijk voor dit soort offshore en onshore activiteiten.

Door de goede samenwerking en coördinatie worden kansen verzilverd, waarde gecreëerd en wordt het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers gezet als het cluster voor offshore energie. Onze koers bepalen we op basis van vijf thema’s die nauw met elkaar samenhangen:

• Offshore wind
• Olie & gas
• Ontmanteling en recycling (decommissioning)
• Waterstof
• Nieuwe energie

We hebben al volop geïnvesteerd in offshore wind en de olie- en gassector en een mooie positie verworven. Het is nu zaak om de nog grotere groei en versnelling in de komende jaren bij te houden, en pro-actief in te spelen op kansen en uitdagingen die op ons afkomen. Zo zullen we ons actief gaan verdiepen in de waterstofontwikkelingen op zee en de bijbehorende infrastructuur op land. Er worden diverse projecten gestart en ondersteund met subsidies in relatie tot waterstof op zee. Ook zullen we verder gaan focussen op innovaties rondom nieuwe energie als floating wind, floating solar, wave en batterij opslag. Daarnaast volgen we innovaties op het gebied van digitalisering zoals smart maintenance, AGV’s (Automated Guided Vehicles) en drones. Dit alles in samenwerking met Techport.

Op basis van de ontwikkelingen heeft AYOP het jaarplan inclusief de activiteiten voor 2023 uitgewerkt en hoe deze bijdragen aan AYOP’s doelstellingen.

Mocht je het jaarplan ook hard copy willen ontvangen, stuur ons dan een e-mail.

We hopen je snel weer te zien bij een van onze activiteiten!