22/06/23

ALV in de monding van de IJmuidense haven

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vond dit jaar plaats op een bijzondere plek in verband met het afscheid van onze voorzitter Ron Davio. De leden kwamen bij elkaar op Forteiland IJmuiden, gelegen in de monding van het Noordzeekanaal. Het eiland is onderdeel van De Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed en is rond 1889 aangelegd om Amsterdam te verdedigen. Na een kort boottochtje stond er een rondleiding door dit unieke bouwwerk op het programma. De koepelzaal met muurschilderingen, het enorme gangenstelsel, de omliggende bunkers en het buitenterrein vormen samen het 4 hectare grote eiland. Aansluitend was er koffie met een AYOP-gebakje en kon de vergadering starten waarin Ron Davio de voorzittershamer symbolisch overdroeg aan Peter van de Meerakker.

Na afloop van de vergadering ontving Ron Davio een herinneringsboek met foto’s en teksten van leden, bierviltjes met daarop ’12 ½ jaar’ en een schilderij dat ter plekke in de Koepelzaal werd vervaardigd. Hierna kwam de Commissaris der Koning, Arthur van Dijk, naar voren. Ron Davio ontving een Koninklijke Onderscheiding en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele verdiensten voor het havenbedrijfsleven in de regio!

Na een geslaagde borrel met uitzicht op de haven, zeesluizen en de pier van IJmuiden werd traditiegetrouw de Haringparty van ondernemersvereniging OVIJmond in de IJmuidense vishallen bezocht.