Wij verwelkomen Oodit platform als nieuw lid! !!

Published in Nieuws on 25/09/18 by Yolanda Los

Grip op risico’s met onze risicomanagement software.

Met onze geavanceerde software zet u in op een hoger risicobewustzijn op alle niveaus van uw organisatie. Ontdek verbanden en neem strategische en tactische beslissingen op basis van actuele inzichten. Iedere gebruiker van Oodit kan kennis over risico’s delen én helpen bij het herkennen en aanpakken van bedreigingen. Zo vergroot u de betrokkenheid van uw medewerkers en daarmee de weerbaarheid van uw organisatie.

Samen werken aan veiligheid
Vertel ons uw uitdagingen en onze softwareontwikkelaars, data-analisten en risicospecialisten gaan voor u aan de slag. Wij helpen u risico en inspectie-data om te zetten in waardevolle inzichten en digitaliseren processen om uw data-positie te verrijken. Verken kansrijke markten, ontdek wat uw klanten willen en sorteer voor op nieuwe businessmodellen. Zo helpen wij u risico’s te vermijden én kansen te pakken.

Beter inzicht in uw risico’s
Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn groeimarkten, interessante segmenten of juist te vermijden segmenten? Waar hebben uw klanten en/of medewerkers behoefte aan? Wij brengen design, technologie en data-analyse samen, zodat u dieper inzicht krijgt in uw risico’s en preventie. Ontdek wat uw klanten en/ of medewerkers precies willen, neem belangrijke beslissingen op basis van objectieve data en sorteer gericht voor op nieuwe kansen voor uw organisatie.