Kennissessie (wind) energie

Published in Nieuws on 10/04/18 by Yolanda Los

Er staat dit jaar een hoop te gebeuren in onze regio.

Van Averijhaven naar Energiehaven: 
Door een initiatiefgroep van Havenbedrijf Amsterdam NV, Tata Steel Nederland, Zeehaven IJmuiden NV en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een alternatief plan voor de ontwikkeling van de Averijhaven gesitueerd aan de zeezijde van de aanloop naar de zeesluizen gepresenteerd. De Averijhaven willen we een extra functie geven: die van duurzame Energiehaven. Een ideale plek vlak bij zee voor assemblage en onderhoud van offshore windparken, overslag van nieuwe energievormen en milieuvriendelijk ontmantelen van oude olieproductieplatforms. Ook kan de Energyhaven gebruikt worden voor het lichteren van bulkschepen die daarna doorvaren naar Amsterdam en verder.

Hollandse Kust Zuid:
In Nederland is in 2013 het Energieakkoord afgesloten tussen overheid en marktpartijen. Belangrijk onderdeel van dit Energieakkoord is de routekaart windenergie op zee. De kaart geeft vijf windgebieden aan en beschrijft hoe het windvermogen op zee van 1.000 MW naar 4.500 MW in 2023 wordt verhoogd.

Voor realisatie van de windparken organiseert RVO.nl tenders. In deze tenders kunnen aanvragen ingediend worden voor - indien nodig - een subsidie, een vergunning, fysieke gegevens van de windgebieden en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

Wat is de status van deze projecten? 
Daan van Velsen, Port of Amsterdam, verzorgt een presentatie over de voortgang van de Energiehaven.
Dorothy Winters, Amsterdam IJmuiden Offshore Ports, verzorgt een presentatie over de voortgang rondom Hollandse Kust Zuid.

We zijn te gast bij TataSteel en zullen ook een kijkje nemen op het terrein van de huidige Averijhaven.