Belangrijke rol voor windenergie in hoofdlijnen klimaatakkoord

Published in Nieuws on 16/07/18 by Yolanda Los

Dinsdag 10 juli zijn de hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepresenteerd.

Het akkoord gaat uit van bestaande plannen voor windenergie en biedt goede kansen voor het opschalen van wind op zee. Het komend half jaar zal verder nagedacht worden hoe windenergie optimaal kan bijdragen aan de realisatie aan het klimaatakkoord en concreet aan de slag om juridische, financiële en andere belemmeringen voor verdere opschaling weg te nemen.

 

Vooruitlopend daarop kunt u het hoofdlijnenakkoord nalezen op www.klimaatakkoord.nl, waarvan hieronder een ultrakorte impressie. Een belangrijke factor voor de opschaling is dat er voldoende vraag is naar duurzame stroom. Met name de elektrificatie van de industrie, maar ook van verkeer en gebouwde omgeving zijn daarvoor van belang. Maar ook nieuwe bedrijvigheid (er is sprake van de komst van twee grote datacentra naar Nederland) kan de vraag naar duurzame stroom vergroten.

Wind op zee
De Routekaart 2030 (1 GW/jaar) vormt de basis. Daarbovenop zal EZK voorbereidingen treffen voor het opschalen tot een dubbel bouwtempo (2 GW/jaar) als daar vraag naar is. Die vraag zal vooral aan de kust moeten komen, zodat de aansluiting op het net op land niet verder landinwaarts hoeft te worden gebracht. Elektriciteitsvraag van de industrie kan hierin voorzien.
Belangrijke procesafspraak is ook om de ecologische knelpunten samen met EZK en de NGO’s op te gaan lossen.
Zorgen zijn er over de inzet van EZK voor subsidievrije tenders en het voornemen om ook geen budget meer voor wind op zee te reserveren. Dit is een belangrijkste aandachtspunt van wind op zee voor het komende half jaar.