Noordzeekaneelgebied projectbureau

Bestuursplatform NZKG Het Bestuursplatform NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur onder regie van de provincie Noord-Holland. Deze samenstelling creëert optimale kansen voor de uitvoering van de visie NZKG. Door het samenspel van overheden en beheerders/ontwikkelaars van het Noordzeekanaalgebied en de havens ontstaat slag- en daadkracht.  

Leden van het Bestuursplatform

Elisabeth Post
Voorzitter Bestuursplatform en gedeputeerde Financiën, Verkeer, Vervoer en Zeehavens, provincie Noord-Holland

Tim de Rudder
Wethouder Ruimtelijke ordening, Economie, Milieu, Verkeer en Vervoer, gemeente Beverwijk

Peter van de Meerakker
Directeur Zeehaven IJmuiden N.V.

Koen Overtoom
Chief Executive Officer – Havenbedrijf Amsterdam NV

Hans van den Berg
Directeur Tata Steel IJmuiden B.V.

Kajsa Ollongren 
Wethouder Economie, Lucht- en Zeehaven, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Deelnemingen en Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam

Bob Demoet
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Donné Slangen
Directeur Gebieden en projecten – Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Dennis Straat
Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en toerisme, Werk en inkomen, Regeldruk fysiek, gemeente Zaanstad

Arjen Verkaik
Wethouder Werk en inkomen, Economische zaken, Havens, Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Belastingen, gemeente Velsen

Raymond van Haeften
Wethouder Economische Zaken, Sport(beleid), Onderwijs, Groene gebied, Toerisme en recreatie, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvestingsbeleid, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Category name

Members, Offshore wind, Oil- and gas, Decommissioning, Conversion & commissioning

Contactgegevens

Sluisplein 60 – 1975 AG IJmuiden

t +31 (0) 255 56 05 00
f +31 (0) 255 56 05 08

info@noordzeekanaalgebied.nl
https://www.noordzeekanaalgebied.nl/