NEPTUNE ENERGY

Neptune Energy Netherlands is de grootste gasproducent in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het is Neptune’s missie om een positieve bijdrage te leveren in het voorzien van de veranderende energiebehoeften van de samenleving en de energietransitie. Naast gas ze Neptune in op New Energy projecten zoals offshore groene waterstofproductie en offshore CO2-opslag (CCS); dit levert aanzienlijke maatschappelijke en economische voordelen op voor Nederland. Zo zal PosHYdon, de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld, gaan plaatsvinden op het door Neptune geopereerde Q13a-platform voor de kust van Scheveningen. Daarnaast wordt er een haalbaarheidsstudie naar CO2 opslag in lege gasvelden uitgevoerd. CCS is nodig om samen de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 te behalen.