MBO COLLEGE AIRPORT

ROC van Amsterdam – Flevoland en de windenergiesector gaan samenwerken om duurzaamheidsvraagstuk aan te pakken.

MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam – Flevoland, en diverse partijen uit de windenergiesector, waaronder Vattenfall, Siemens Gamesa, Redak en Iver, gaan samenwerken en investeren in infrastructuur. Het doel is een hybride onderwijsconcept neerzetten voor deze groeiende, kansrijke sector. Studenten vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.

Minister Jetten van Klimaat en Energie kondigde in mei 2022 aan miljarden vrij te maken voor het versnellen van de energietransitie om de klimaatdoelen te halen. Tevens wil het kabinet de windenergie op zee fors uitbreiden. Het ROC van Amsterdam – Flevoland ziet kansen om deze ontwikkelingen te koppelen aan het vergroten van de toekomstperspectieven voor techniekstudenten binnen het ROC en daarmee ook een bijdrage te leveren aan een duurzamer Europa.
Hoe? De opleiding Vliegtuigonderhoud van MBO College Airport is tijdens de COVID-19 crisis gaan nadenken over alternatieven voor hun studenten. De luchtvaart zat toen even tijdelijk op slot.

Op competentieniveau blijkt er veel overeenkomst te zijn tussen het onderhouden van een vliegtuig en het onderhouden van een windmolen. Dit betekent dat er niet zoveel verschil zit tussen wat een onderhoudsmonteur moet kennen, kunnen en zijn, om veilig onderhoud te plegen aan vliegtuigen en windmolens. Studenten die de opleiding Vliegtuigonderhoud aanvullen met het keuzedeel ‘Onderhoud aan Windmolens’, vergroten daarmee hun carrièrekansen aanzienlijk. Maar ook studenten in andere techniekrichtingen kunnen gebruik gaan maken van deze ontwikkeling.

Investeringen in een windmolensimulator
MBO College Airport heeft een state-of-the-art windmolensimulator aangeschaft, waarop studenten onderwijs kunnen krijgen en hun technische vaardigheden in een contextrijke omgeving kunnen ontwikkelen. Tevens doneert Vattenfall twee rotorbladen aan MBO College Airport voor onderwijsdoeleinden. Deze zijn niet alleen voor de studenten van Vliegtuigonderhoud die het keuzedeel ‘Onderhoud aan Windmolens’ gaan volgen, maar ook studenten van de opleiding Drone Engineering & Operations kunnen experimenteren met het repareren van rotorbladen middels een drone.

Tekorten aanpakken
Het ROC van Amsterdam – Flevoland en de energiesector zijn positief om gezamenlijk op te trekken om dit grote maatschappelijke vraagstuk van duurzaamheid aan te pakken. Het onderwijs wil op tijd inspelen op de enorme vraag naar techneuten waar Nederland nu al een tekort aan heeft. Door techniekstudenten al tijdens hun opleiding kennis te laten maken met deze kansrijke energiesector, hoopt het ROC van Amsterdam – Flevoland een bijdrage te leveren aan de energietransitie die aansluit bij de duurzaamheidsstrategie van het ROC van Amsterdam – Flevoland.