KOOLE CONTRACTORS

KOOLE Contractors is een internationale industriële en maritieme dienstverlener, gespecialiseerd in industriële sloop, sanering, wrakverwijdering en maritieme constructie. KOOLE behoort tot de meest vooraanstaande industriële aannemers in Nederland en België, maar opereert wereldwijd.

MARITIME
Maritieme wrakverwijderingen en bergingsoperaties vormen al jaren een belangrijke divisie binnen KOOLE Contractors. Specialistisch en drijvend materieel vormen de basis van internationale operaties, maar het zijn de mensen die het verschil maken. Zo heeft Maritime een omvangrijk staat van dienst met gevarieerde projecten in de maritieme sector opgebouwd.

CONSTRUCTION
Toegelegd op maritiem gerelateerde constructiewerkzaamheden, zoals; het bouwen van kademuren, aanmeersteigers en oeverbescherming. KOOLE heeft diverse constructieprojecten afgerond in Afrika en Europa.

INDUSTRIAL
Met specialismen in het verwijderen van industriële objecten of het bouwgereed maken van terreinen, is KOOLE koploper in de chemische-, energie-, metaal- en petrochemische industrie. Daarnaast wordt elk probleem voorzien van een passende, soms innovatieve, oplossing.

ENVIRONMENTAL
Met een team dat 24/7 klaar staat, verwijdert KOOLE mens- en milieubelastende stoffen. Niet alleen het bestrijden maar ook het voorkomen van vervuiling is essentieel, zowel op het water als op het land met gespecialiseerd materieel.