KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is de Search & Rescue organisatie van Nederland.

Ongeveer 1.400 vrijwillige redders bemannen 24/7, 365 dagen per jaar ruim 70 reddingboten langs de Nederlandse kust en op het grote binnenwater. Daarnaast staan de Radio Medische Dienst-artsen van de KNRM te allen tijde paraat voor ziekte en ongevallen op zeeschepen all over the world.

De KNRM biedt al haar diensten kosteloos aan voor de hulpvrager en doet dit als zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie.