ENECO

Eneco is een bedrijf dat internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. We werken samen met onze klanten, partners en werknemers aan het realiseren van onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte- en zonne-energieparken om ons duurzame energie-aanbod uit te breiden. Daarnaast ontwikkelen we innovatieve producten en diensten die onze klanten in staat stelt om te kiezen hoe zij energie willen opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

Offshore Wind levert een belangrijke bijdrage aan Eneco’s ambitie om haar productie van duurzame energie verder op te schalen. Eneco voert haar werkzaamheden vanuit haar O&M-basis uit in het Prinses Amaliawindpark in IJmuiden, Luchterduinen en Borssele 3-4 en is daarnaast aandeelhouder in de Belgische offshore windparken Norther en Seamade.