ONTWIKKELINGEN WINDPARKEN OP ZEE

De plannen van de Europese Commissie moeten leiden tot een vervijfvoudiging van de offshore windenergiecapaciteit in 2030. In 2050 moeten er zelfs 25 keer zo veel windturbines in Europese wateren staan als nu. Dit staat in de EU-strategie voor hernieuwbare energie op zee. Offshore windenergie, een sector die groter is dan ooit, is een cruciaal onderdeel van de Europese Green Deal, het masterplan om de Europese economieën klimaatneutraal te maken in 2050. Om deze doelstellingen te versnellen zijn extra ondersteunende maatregelen aangekondigd in het Fit for 55 Programma in 2021 en REPowerEU programma van 2022.

Vanwege toegenomen behoefte aan duurzame energie voor de energietransitie zijn de doelstellingen voor wind op zee in Nederland gewijzigd. Van 11,5 GW wind op zee tot 2030 nog eens verhoogd met 10,7 GW tot 21 GW, vastgelegd in de routekaart 2030+. Dit staat gelijk aan zo’n 700 extra windturbines op de Noordzee. Nederland heeft met de Noordzee voor de deur enorme potentie om verder te vergroenen. De extra ambitie voor 2030 is daarmee een tussenstand. Voor een klimaatneutrale samenleving zullen we groeien naar meer dan 72 GW aan offshore wind in 2050. De overheid bereidt daarvoor een routekaart 2040 voor en een lange termijn visie 2030-2050.

Niet alleen de windparken, maar ook de opbrengst van de nieuwe turbines worden groter. De 36 turbines die in ons eerste windpark op zee staan, offshore Windpark Egmond aan Zee, zijn 3 MW per stuk. Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huishoudens. In de windparken Hollandse Kust Zuid en Noord komt een turbine van 11 MW. Bijna een verviervoudiging, en dat in iets meer dan tien jaar. Energie opwekken gaat steeds efficiënter.

In de nieuwsbrieven van RVO zijn de meeste actuele ontwikkelingen te lezen.

Routekaart Windenergie op zee, april 2023