OLIE & GAS IN DE TOEKOMST

Energie is een behoefte die de komende decennia zal blijven groeien. Hernieuwbare energie is echter niet de enige energiebron die aan deze groeiende vraag kan voldoen, aangezien hernieuwbare energiebronnen in 2050 slechts ongeveer 50% van de totale energiebehoefte kunnen leveren. Tijdens de transitieperiode blijft olie- en gasproductie nodig en kunnen de Nederlandse leveranciers wereldwijd de beste duurzame oplossingen leveren. De Noordzee heeft Europa’s grootste olie- en aardgasvoorraad. Het grootste deel van de reserves is in bezit van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Verder beschikken Nederland, Denemarken en Duitsland over Noordzee olie en -gas.


OLIE- EN GASPLATFORMS NOORDZEE

Nederland heeft ongeveer 160 bestaande olie- en gasplatforms op de Noordzee en 13 bedrijven hebben een vergunning voor het opsporen of winnen van olie en aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke voorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van de olie en/of het aardgas.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft niet alleen de olie- en gasprijzen flink doen stijgen, maar ook onze behoefte om energie onafhankelijk te worden versterkt. Hierdoor stijgen de investeringen in deze markt en worden nieuwe boringen opgestart. Ook zullen bestaande platformen waar mogelijk langer operationeel blijven.


ENERGIETRANSITIE OFFSHORE

Door de transitie naar duurzame energie en het naderen van het einde van de economische levensduur van bestaande olie- en gasplatformen, wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in de modificatie en elektrificatie van bestaande platformen en ontmanteling van oude platformen (decommissioning).

  • Verduurzaming van bestaande platforms
    De productieplatforms hebben een hoge methaanuitstoot. De sector zelf heeft afspraken gemaakt om dit met 50% terug te brengen. Ook kijkt men naar de inzet van elektriciteit van wind op zee om platformen te elektrificeren.
  • Hergebruik van platforms en infrastructuur
    Oude platform putten kunnen hergebruikt worden voor ondergrondse opslag van afgevangen CO2. Of mogelijk hergebruik van platforms of pijpleidingen voor het produceren en vervoeren van waterstof,  geproduceerd op zee. Een mooi voorbeeld is PosHYdon, een pilotproject op het Q13a-veld, een samenwerking tussen Neptune EnergyNexstep en TNO.
  • De overweging voor ontmanteling
    Productielocaties kunnen zowel economisch als technisch aan het einde van hun levensduur komen. Met de huidige ontwikkelingen is het zeker de moeite waard om de levensduur te verlengen of infrastructuur in stand te houden om kosten in de toekomst te vermijden. Dat kan voor gaswinning, maar ook voor alternatief gebruik. De komende jaren denkt men 60% van de huidige installaties te ontmantelen.