IDEALE LIGGING NOORDZEEKANAALGEBIED

In de zuidelijke Noordzee zijn circa 160 olie- en gasplatformen en zeven windparken operationeel. Hier komen in de nabije toekomst nog zeven windparken bij. Download hieronder de routekaart van windenergie op zee.

Routekaart Windenergie op zee, april 2023

De relatief geringe afstand tot deze platformen en windparken, maakt de regio van het Noordzeekanaal tot een ideale vestigingsplaats voor toeleveranciers en dienstverleners in de offshore sector. Zij zijn actief in onder andere:

 • offshore windonderhoud (inclusief kabellogistiek)
 • boorprojecten voor gasexploratie
 • aanpassingen en onderhoud van werkschepen en platforms
 • demonteren van offshore constructies en schepen (decommissioning)
 • logistieke dienstverlening
 • HR
 • facilitaire dienstverlening

Het merendeel van deze bedrijven en overheden is aangesloten bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports.

Wij zetten ons in voor onze leden door:

 • proactief trends en marktontwikkelingen te signaleren en te delen;
 • de verbinding te maken met innovatie- en kennisinstellingen en overheden;
 • gezamenlijk business cases uitwerken die de energietransitie kunnen bevorderen.

Onze leden kunnen hier gezamenlijk of individueel, hun producten en diensten op afstemmen.


ENERGIETRANSITIE

De Noordzee speelt een sleutelrol in het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem dat betrouwbaar en betaalbaar is. Eerder al met de olie- en gasproductie en nu in toenemende mate met hernieuwbare energie.

Door de transitie naar duurzame energie, en het naderen van het einde van de economische levensduur van bestaande olie- en gasplatformen, wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in:

 • meer wind op zee
 • ondergrondse CO2-opslag
 • mogelijkheden voor waterstof
 • zon op zee
 • energie uit golven
 • ontmanteling van oude platformen (decommissioning)

Het Noordzeekanaalgebied heeft de potentie om dé regio van Nederland voor offshore energie van de toekomst te worden. Waarom?

 • Door de gunstige ligging ten opzichte van de windparken en platformen.
 • Door de gevestigde (toe)leveranciers en eindklanten binnen de offshore sector.
 • Door de beschikbaarheid van fysieke ruimte, zeker met de toekomstige Energiehaven.
 • Door kennis, ruimte en financiële middelen om te innoveren.
 • Door de samenwerkingskracht tussen overheden, bedrijven en (landelijke) opleidingsinstituten.

ENERGIETRANSITIE IN HET NOORDZEEKANAALGEBIED:
ER GEBEURT MEER DAN JE DENKT!

De komende decennia komen grote opgaven op het Noordzeekanaalgebied af.

 • De energie- en circulaire transitie vraagt ruimte in onze haven- en industriegebieden.
 • Aan de randen worden woningen gebouwd en en aan een gezondere leefomgeving gewerkt.
 • Door klimaatverandering komt de grens van ons watersysteem in zicht en is meer ruimte nodig om water op te vangen.

Het ontwikkelperspectief NZKG in het kort:


INTEGRALE AANPAK

Een integrale aanpak is noodzakelijk om het offshore energiepotentieel van de Noordzee optimaal te benutten en bij te dragen aan  het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem. Er zijn namelijk voordelen te behalen als we de verschillende energiebronnen, zoals wind, waterstof, zon en golven slim koppelen. Hierbij is de samenwerking binnen de gouden driehoek (overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven) essentieel, zodat zaken optimaal op elkaar afgestemd worden. Je hebt een benadering vanuit verschillende invalshoeken nodig, waaronder techniek, markt, maatschappij, ecologie, ruimtelijke planning en regelgeving.

Een nauwe samenwerking tussen sectoren en partijen die gebruik maken van het offshore energiepotentieel van de Noordzee zorgt voor:

 • CO2-reductie
 • kostenbesparing
 • effectief gebruik van de ruimte op zee
 • én een versnelling van de energietransitie

Door goede samenwerking en coördinatie verzilveren we kansen en zetten we het Noordzeekanaalgebied op de kaart als dé regio voor offshore energie.

Meer informatie staat onder de specifieke sectoren: offshore olie & gas, offshore wind en decommissioning.