IDEALE LIGGING NOORDZEEKANAALAGEBIED

In de zuidelijke Noordzee zijn circa 160 olie- en gasplatformen en vijf windparken operationeel. Hier komen in de nabije toekomst nog vier windparken bij. Download hieronder de routekaart van windenergie op zee.

routekaart-windenergie-op-zee-juni-2022.pdf

 

De relatief geringe afstand tot deze platformen en windparken, maakt de regio van het Noordzeekanaal tot een ideale vestigingsplaats voor toeleveranciers en dienstverleners in de offshore sector. Zij zijn actief in onder andere:

 • engineering
 • construction
 • maintenance & conversions
 • decommissioning
 • arbeidsmarkt
 • logistieke services
 • terminals
 • facilitaire diensten
 • overige zakelijke dienstverlening

Het merendeel van deze bedrijven en overheden is aangesloten bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports.

Wij zetten ons in voor onze leden door:

 • proactief trends en marktontwikkelingen te signaleren en te delen;
 • de verbinding te maken met innovatie- en kennisinstellingen en overheden;
 • gezamenlijk business cases uitwerken die de energietransitie kunnen bevorderen.

Onze leden kunnen hier gezamenlijk of individueel, hun producten en diensten op afstemmen.


ENERGIETRANSITIE

De Noordzee speelt een sleutelrol in het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem dat betrouwbaar en betaalbaar is. Eerder al met de olie- en gasproductie en nu in toenemende mate met hernieuwbare energie. Denk daarbij aan:

 • grootschalige productie van windenergie
 • mogelijkheden voor waterstof
 • ondergrondse CO2-opslag

Door de transitie naar duurzame energie, en het naderen van het einde van de economische levensduur van bestaande olie- en gasplatformen, wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in:

 • meer wind op zee
 • modificatie en elektrificatie van bestaande platformen
 • ontmanteling van oude platformen (decommissioning)

Het Noordzeekanaalgebied heeft de potentie om dé regio van Nederland voor offshore energie van de toekomst te worden. Waarom?

 • Door de gunstige ligging ten opzichte van de windparken en platformen.
 • Door de gevestigde (toe)leveranciers en eindklanten binnen de offshore sector.
 • Door de beschikbaarheid van fysieke ruimte, zeker met de toekomstige Energiehaven.

ENERGIETRANSITIE IN HET NOORDZEEKANAALGEBIED:
ER GEBEURT MEER DAN JE DENKT!

In het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is de transitie van fossiel naar duurzaam in volle gang. Talloze initiatieven van de partners in het Bestuursplatform Energietransitie NZKG dragen hieraan bij. Overheden, havens, industrie en energiebedrijven werken samen om deze transitie en de integratie van verschillende energiestromen succesvol te laten verlopen. Het resultaat is een geïntegreerde energiehub die in de periode tot 2030 gestalte krijgt.

Deze visual schetst een beeld van hoe het NZKG er in 2030 uit gaat zien!


INTEGRALE AANPAK

Een integrale aanpak is noodzakelijk om het offshore energiepotentieel van het Noordzeekanaalgebied optimaal te benutten en bij te dragen aan  het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem. Je hebt een benadering vanuit verschillende invalshoeken nodig, waaronder techniek, markt, maatschappij, ecologie, ruimtelijke planning en regelgeving. Er zijn namelijk voordelen te behalen als we de verschillende energiefuncties, zoals productie van wind, waterstof en aardgas slim koppelen. Hierbij is de samenwerking binnen de gouden driehoek van overheid, kennis-en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven essentieel, zodat zaken optimaal op elkaar afgestemd worden.

Een nauwe samenwerking tussen sectoren en partijen die gebruik maken van het offshore energie potentieel van de Noordzee zorgt voor:

 • CO2-reductie
 • kostenbesparing
 • effectief gebruik van de ruimte op zee
 • én een versnelling van de energietransitie

Door goede samenwerking en coördinatie verzilveren we kansen en zetten we het Noordzeekanaalgebied op de kaart als dé regio voor offshore energie.

Meer informatie staat onder de specifieke sectoren: offshore olie & gas, offshore wind en decommissioning.