POTENTIEEL WERKGELEGENHEID OFFSHORE

Dat samenwerken loont, laat het onderzoek dat uit naam van de drie Noord-Hollandse havens Amsterdam, Den Helder en IJmuiden is gedaan, wel zien. Op basis van bestaande activiteiten in de havens en bij de gevestigde bedrijven heeft het Wind op Zee cluster een potentieel van € 1- 3 miljard aan bestedingen. De gegevens uit het onderzoek zijn getoetst door TNO.

In de komende jaren zullen er meerdere windparken gebouwd worden in de Noordzee. Een aantal van deze windparken levert directe werkgelegenheid op in het NZKG. Voor de periode 2019-2023 gaat het om de parken Hollandse Kust Zuid I, II, III, IV en Hollandse kust Noord I en II. Om deze windparken te bouwen is er een bodemaantal aan personeel en materiaal nodig. Het onderzoek van Knol & Coolen (2019) laat zien dat het NZKG in de periode 2019-2023 voor de installatie fase in totaal minimaal 1375,5 arbeidsjaren nodig heeft en voor de onderhoud & operationele fase jaarlijks minimaal 176 FTE.

De drie havens spelen een sleutelrol in het realiseren van de energietransitie. Niet alleen bieden ze havens, kades en terreinen, maar ook ruimte om het nieuwe economische cluster Wind op Zee te kunnen faciliteren en accommoderen. De nieuwe Energiehaven die wordt gerealiseerd zal deze ontwikkeling verder bevorderen.

Onze kracht zit in het verbinden van mensen, regio’s en werelden, zowel nationaal als internationaal. Met elkaar werken we aan:

  • collectieve ledenpromotie om de Nederlandse offshore energiesector en de regio’s nationaal en internationaal op de kaart te zetten
  • arbeidsmarktcommunicatie om ervoor te zorgen dat mensen kiezen voor een beroep in de offshore energie, we mensen naar de regio trekken en de dooruitstroom van technische studenten naar onze sector vergroten
  • innovaties en kruisbestuiving met bestaande productie- en procestechnologie met als resultaat kostenreductie in de levenscyclus van een asset, voorspellend onderhoud (smart maintenance), zero downtime en optimale veiligheid
  • kennis en (markt)informatie delen zodat we leren van elkaar en elkaar verder helpen, zodat onze concurrentiepositie als Nederland sterker wordt
  • business genereren tussen leden onderling