HERGEBRUIK OF ONTMANTELEN OFFSHORE PLATFORMEN

De Noordzee is voller dan op het eerste gezicht lijkt! In Nederland is op de Noordzee de afgelopen decennia een omvangrijke infrastructuur van olie- en gasplatformen gebouwd voor het winnen en transporteren van olie & gas. Ruim tien jaar geleden zijn daar de eerste windparken bijgekomen.

Milieubewustzijn en schaarste aan ruimte op de Noordzee leiden tot meer en verantwoorde ontmanteling van infrastructuur. En er wordt gekeken of bestaande infrastructuur hergebruikt kan worden.

Een groot deel van de Nederlandse platformen nadert het einde van de economische levensduur. De sector staat voor een grote operatie om deze infrastructuur voor een ander doel te gebruiken of te ontmantelen. Een deel van deze infrastructuur zou ingezet kunnen worden om de energietransitie te versnellen, door de platformen en putten aan te wenden voor waterstofproductie of CO2 opslag. Daarnaast zijn en worden er de komende jaren nieuwe windparken op de Noordzee aangelegd, maar deze hebben ook een beperkte economische levensduur en zullen op termijn ontmanteld en (deels) gerecycled worden.

DecomMissionBlue is een samenwerkingsverband van aan aantal AYOP-leden die zich vanuit een gedeelde ambitie inzetten voor een efficiënte, snelle en vooral duurzame manier van decommissioning en recycling van offshore installaties en maritieme objecten. DecomMissionBlue zet zich in voor een schone Noordzee.


ONDERZOEKSRAPPORTEN DECOMMISSIONING

Nexstep, een nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, kijkt of ze door bundeling van meerdere platformen en een intensieve samenwerking kostenreductie en een vergelijkbare stroom van ontmantelingsprojecten kan bevorderen.

NEXSTEP-Re-use-Decommissioning-report-2023