Locatie
MICROSOFT TEAMS
Datum
11/03/22 13:30 Tot 14:30

LIVESTREAM ‘NOORD-HOLLAND, UW IDEALE BASIS VOOR OFFSHORE WIND’

Het recent geïnstalleerde Nederlands kabinet is van start gegaan met een ambitieuze samenwerkingsovereenkomst. In de huidige planning voor 2023-2030 staat 11,5 GW aan windenergie op zee gepland en daarbij kwam onlangs een extra 10 GW voor 2030. Bovendien belooft de nieuwe overeenkomst een extra 6 GW voor 2030. Dat maakt een totale extra capaciteit van 21 GW op zee voor 2030. De meeste van deze windparken zullen uit de kust van Noord-Holland worden gebouwd. We zijn blij met de kansen die deze ontwikkeling voor onze regio biedt en zal via nauwe samenwerking er het maximale uithalen.

In onze webinar bespreken we deze enorme ambities en horen we meer over de visie en eisen van windparkontwikkelaars om de uitdagingen die in het verschiet liggen aan te gaan. We beseffen ons terdege dat we de taken die ons te wachten staan alleen maar kunnen vervullen door middel van nauwe samenwerking met en betrokkenheid van de havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder, plus Den Helder Airport. We willen in dit kader de webinar gebruiken om uiting te geven aan onze gezamenlijke bereidheid en inzet om de toekomstige windparken op de Noordzee optimaal te ondersteunen.

De webinar wordt geopend door Giles Dickson, voorzitter van WindEurope. Hij wordt direct gevolgd door Ruud de Bruijne van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die ons meer zal vertellen over de exact plannen voor 2030 en hoe de aanbestedingsprocedure voor Hollandse Kust West verder zal verlopen. Zita Pels, voorzitter van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied en gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland op het gebied van o.a. Zeehavens, en Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor o.a. Klimaat en Energie, bieden meer inzicht in de provinciale respons op de kansen die er liggen. Hoe zien zij het enorme potentieel van de ontwikkelingen op het gebied van windenergie op zee? Hun initiatieven faciliteren en ondersteunen verschillende activiteiten die als doel hebben om Noord-Holland op dit gebied optimaal op de kaart te zetten. De drie zeehavens (Amsterdam, IJmuiden en Den Helder) van Noord-Holland en Den Helder Airport geven vervolgens hun inzichten over de eerdere bijdragen aan de webinar en de ontwikkelingen in de provincie.

We sluiten af met een succesvol ondernemer die een cruciale rol speelt in de logistiek voor windparken en gebruik maakt van alle faciliteiten die het Noord-Hollands havengebied te bieden heeft. Zijn bedrijf heeft zich ontwikkeld van dienstverlener voor de traditionele fossiele sector tot dienstverlener voor de duurzame-energiesector, die nu een flink aandeel van de hele bedrijfsportefeuille behelst.

De webinar wordt voorgezeten door Sylvia Boer en Pim Visser, directeuren van de regionale verenigingen AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) en NSEG (North Sea Energy Gateway). Samen zullen zij als moderator leidinggeven aan de sessie van anderhalf uur en een duidelijk beeld schetsen van de toekomst, relevante verwachtingen bespreken en uitleggen hoe we elkaar binnen de provincie kunnen ontmoeten en ondersteunen.

Aanmelden kan via deze link